Doba sa mení a nenávratne sú preč časy, kedy si študenti pýtali od rodičov vreckové v hotovosti. Hotovosť nahradili študentské účty, za tovar a služby sa už celkom bežne platí bezhotovostne. Rovnako ako všetky ostatné moderné spôsoby platieb, do študentských vreciek a peňaženiek si našli cestu aj kreditné karty. Občas sa predsa môže stať aj študentovi, že si potrebuje požičať pár desiatok eur, ktoré potom splatí z najbližšej výplaty či vreckového. Napriek tomu, že zo strany mladých ľudí je o kreditné karty pomerne vysoký záujem, tento produkt neponúkajú všetky slovenské bankové domy. Jednou z mála bánk, ktoré mladým v tomto smere vychádzajú v ústrety je Unicredit Bank s kreditnou kartou Visa Electron pre študentov.

visa-electon-pre-studentov-unicreditVzhľadom na to, že študujúca mládež aktuálne nepatrí medzi solventnú klientelu, kreditka Visa Electron sa poskytuje s nízkym úverovým limitom – maximálne 300 €. Tento úverový limit však postačí na menšie neočakávané výdavky v prípade nedostatku finančných prostriedkov na vlastnom účte. Od karty však očakávajte iba štandardné služby (nič extra navyše), teda výber hotovosti z bankomatov a na pobočkách bánk, bezhotovostné platby za tovar a služby prostredníctvom POS terminálov u obchodníkov po celom svete bez poplatku a samozrejme aj možnosť dobiť si kredit na mobilnom telefóne.

Bez poplatku je emailová a sms notifikácia o zrealizovaných transakciách. Kompletný prehľad transakcií, históriu platieb, posledný výpis z kartového účtu ako aj komunikáciu s banky ohľadom karty môže držiteľ sledovať prostredníctvom služby Online Card. Medzi doplnkové služby, ktoré sú spoplatnené patrí cestovné poistenie pri cestách do zahraničia a poistenie schopnosti splácať úver.

Základné parametre, limity, informácie o všetkých poplatkoch a o výške úrokovej sadzby nájdete v tabuľke nižšie

Názov Visa Electron pre študentov
Banka (vydavateľ) Unicredit Bank
Úverový rámec do 300 €
Maximálny celkový denný limit do výšky disponibilného úverového rámca
Maximálny denný limit pre výbery hotovosti 25% úverového limitu denne
Bezúročné obdobie 45 dní
Bezúročné obdobie platí aj pre výbery v hotovosti? áno
Úroková sadzba 17,70 % p.a.
Minimálna splátka 5% z dlžnej sumy, minimálne však 9,96 €
Poplatky
Mesačný poplatok za hlavnú kartu 1,10 €

Bez poplatku, ak v danom mesiaci dosiahne objem bezhotovostných transakcií na kartovom účte minimálne 159 €

Mesačný poplatok za dodatkovú kartu 0,50 €
Zmena úverového limitu na žiadosť klienta 4,98 €
Zmena limitu pre výber v hotovosti 4,98 €
Zriadenie 100 % inkasa dlžnej sumy 0,50 € / mesiac
Zrušenie hlavnej a/alebo dodatkovej karty 0,00 €
Blokácia karty 0,00 €
Zmena PIN kódu prostredníctvom bankomatu 2,50 €
Znovuvytlačenie PIN kódu na pobočke Unicredit Bank 3,32 €
Znovuvydanie kreditnej karty po strate, poškodení alebo krádeži 5,00 €
Príplatok za expresné vydanie karty do dvoch pracovných dní 25,00 €
Poplatky za výber hotovosti
Poplatok za výber hotovosti z bankomatov Unicredit v SR 1% z vyberanej sumy, min. 1,99 €

Poplatok za výber hotovosti z bankomatov iných bánk na Slovensku

2% z objemu, min. 4,98 €
Výber hotovosti z bankomatov bánk patriacich do UniCreditGroup v zahraničí 2%, min. je 4,98 €
Poplatok za výber z bankomatov ostatných bánk v zahraničí 2% minimálne 4,98 €
Výber hotovosti prostredníctvom služby cash advance na Slovensku a v zahraničí 2% z vybranej čiastky, minimálny poplatok za jeden výber je 9,96 €
Sankcie
Sankčný úrok z omeškania 23,20% p.a.
1.upomienka o neuhradení dlžnej sumy 3,32 €
2. upomienka 16,60 €

 

Podmienky

Žiadosť o vydanie tejto kreditnej karty si môže podať študent vysokej školy alebo univerzity akreditovanej na Slovensku, ktorý je zapísaný do 1-6 ročníka denného vysokoškolského štúdia. Študent môže byť aj cudzím štátnym príslušníkom, ale musí mať povolenie na trvalý pobyt na území SR. Podmienkou je tiež zriadenie bežného účtu v Unicredit Banke, konkrétne s balíkom služieb Young (za zriadenie a vedenie balíka Young si banka neúčtuje žiaden poplatok). V neposlednom rade sa bude vyžadovať zabezpečenie záväzku ručiteľom.