Podať domáci platobný príkaz dokáže nie je nič zložité a dokáže to aj žiak základnej školy. Situácia sa však trocha skomplikuje, pokiaľ chceme zrealizovať platbu do zahraničia. Tu už banka vyžaduje údaje ako IBAN a BIC kód s ktorými sa bežný človek denno denne nestretáva – teda pokiaľ pravidelne neprijíma alebo neposiela platby do zahraničia. Čo tieto výrazy znamenajú a na čo slúžia?

BIC je identifikačný kód banky (z anglického Bank Identifier Code). Je to vlastne swiftový kód banky ktorý pozostáva z 8 alebo z 11 znakov – veľkých písmen, prípadne číslic a uvádza sa bez medzier.

IBAN (z anglického International Bank Account Number – Medzinárodné číslo bankového účtu) je medzinárodne štandardizovaná forma účtu, vďaka ktorej sa dá účet, krajina a banková inštitúcia príjemcu platby jednoznačne identifikovať. Cieľom IBAN-u je umožniť jednoduché a automatické spracovanie cezhraničných platieb. Použitím medzinárodného čísla bankového účtu docielime rýchlejšie spracovanie cezhraničného medzibankového prevodu a znížime tým chybovosť. Cezhraničným prevodom sa má na mysli platba v mene EUR, v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (teda všetky krajiny EÚ plus Nórsko, Lichtenštajnsko a Island). IBAN bol vytvorený v súčinnosti s Európskym výborom pre bankové štandardy (ECBS). Dôvodom jeho zavedenia bolo zjednodušenie platieb v rámci EÚ, neskôr si ho však osvojili aj ostatné európske krajiny ako aj štáty na blízkom východe a v Karibiku (vyžadujú ho napríklad krajiny ako Bosna a Hercegovina, Srbsko, Turecko, Izrael, Maurícius…)

Uvádzanie čísla účtu príjemcu platby v tvare IBAN je pre všetky krajiny EÚ povinné banky ho v týchto krajinách striktne vyžadujú. Žiaľ aj v dnešnej dobe, niekoľko rokov od povinného zavedenia (od 1.5.2004) ho niektorí príjemcovia neuvádzajú. V takom prípade neváhajte príjemcu kontaktovať a požiadať o zaslanie správneho IBAN-u, v opačnom prípade Vám banka môže odmietnuť transakciu zrealizovať.

Formát

Formát čísla účtu v tvare IBAN je stanovený štandardom EBS204, ktorý vydal ECBS (European Committee for Banking Standards), aktuálne je založený na medzinárodnej norme ISO 13616:2007. Štruktúra IBAN-u je nasledovná:

  • prvé dva znaky sú alfabetické a predstavujú kód krajiny podľa vyššie uvedenej medzinárodnej normy (na Slovensku je to SK, v Nemecku DE, v Rakúsku AT, v Českej republike CZ…) Kompletný zoznam kódov krajín nájdete na http://www.ecbs.org
  • nasledovné dva znaky sú numerické a predstavujú kontrolné číslice
  • posledná časť môže obsahovať maximálne do 30 znakov a predstavuje číslo účtu

V elektronickom prostredí sa medzinárodné číslo bankového účtu uvádza bez separátorov, v papierovej forme sa dlhé číslo rozdelí do skupín po štyroch znakoch ktoré sú oddelené separátormi.

Na Slovensku má IBAN 24 znakov a jeho štruktúra je nasledovná:

  • ISO kód krajiny SK (2 znaky)
  • kontrolné číslice 2 znaky
  • kód banky – 4 znaky
  • prvá časť čísla účtu (prefix) – 6 znakov
  • druhá základná časť čísla účtu – 10 znakov

iban format finanza.sk

Ako zistiť IBAN

IBAN najspoľahlivejšie zistíte na výpise z bankového účtu alebo prihlásením do internet bankingu Vašej banky. Iba banka príjemcu dokáže poskytnúť 100 % správny údaj. Preto na nezmysly typu generátor, konvertor IBANu a rôzne kalkulačky na jeho výpočet radšej zabudnite. V opačnom prípade riskujete nesprávne údaje, čo môže mať za následok neodoslanie platby či odoslanie na nesprávnemu príjemcovi.