Potrebujete získať finančné prostriedky na čokoľvek expresne rýchlo, aj na počkanie? V tom prípade by Vás mohol zaujať bezúčelový spotrebný úver z ČSOB, vďaka ktorému získate peniaze na čokoľvek bez dokladovania účelu hneď po podaní a schválení žiadosti. Na jeho získanie stačí jediná návšteva ČSOB banky. Pre rýchle vybavenie si so sebou prineste 2 doklady totožnosti, potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu, posledný výpis z bankového účtu (podnikatelia budú potrebovať miesto potvrdenia zamestnávateľa o príjme kópiu daňového priznania vrátane príloh a potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch). V prípade, že ste už klientom Československej obchodnej banky (máte v tejto banke vedený bežný účet po dobu minimálne 3 mesiacov), nie je potrebné predkladať potvrdenie o príjme ani výpis z účtu. Po podaní a schválení žiadosti môžete z banky aj na počkanie odísť s vybaveným úverom.

csob-logoČSOB poskytuje spotrebný úver na čokoľvek v objeme od 600 € do 25 000 €, bez založenia nehnuteľnosti a bez iného zabezpečenia. Klient si sám smie vybrať lehotu splatnosti, podľa aktuálnej finančnej situácie od 12 mesiacov do 5 rokov. Výhodou je tiež, že klient si môže samostatne zvoliť deň splátky ako aj možnosť odkladu prvých troch splátok.

ČSOB banka ponúka aj voliteľnú možnosť výhodného poistenia úveru s partnerskou ČSOB poisťovňou, ktoré Vás ochráni pre prípad úmrtia, invalidity, straty zamestnania alebo práceneschopnosti. Poistenie si môžete uzatvoriť v 2 variantoch – variant A (obsahuje základné poistenie) a variant B ktorý navyše obsahuje poistenie pre prípad straty zamestnania. Poistenie môžete uzatvoriť priamo na pobočke banky pri podpise zmluvy, bez nutnosti absolvovať zdravotnú prehliadku.

Základné informácie o produkte

Názov poskytovateľa Československá obchodná banka a.s.
Názov produktu Bezúčelový spotrebný úver ČSOB
Minimálny objem úveru 600,00 €
Maximálny objme úveru 25 000,00 €
Minimálna splatnosť (v mesiacoch) 12
Maximálna splatnosť (v mesiacoch) 60
Zabezpečenie nevyžaduje sa
Minimálna úroková sadzba 8,90 % p.a.
Poplatky
Jednorázový poplatok pri poskytnutí 2,00% (minimálne však 35 €) zo sumy pôžičky
Mesačný poplatok za vedenie úverového účtu 1,99 €
Zmena úverovej zmluvy z podnetu klienta 40,00 €
Potvrdenie vystavené bankou na žiadosť klienta 10 € (+DPH)
Úplné alebo čiastočné predčasné splatenie úveru 0,5 – 1 % z objemu mimoriadnej splátky
Upomienka 10,00 €
Výzva 35,00 €