ČSOB banka ponúka jednu z možností financovania nového alebo ojazdeného vozidla či motocykla prostredníctvom účelového Spotrebného úveru na auto a motocykel. Na rozdiel od leasingu, výhodou auto úveru je skutočnosť, že majiteľom vozidla sa stávate okamžite po jeho kúpe. ČSOB banka prefinancuje aj 100 % z ceny vozidla, to znamená, že klient nemusí disponovať žiadnymi vlastnými finančnými prostriedkami. Prostredníctvom ČSOB banky môžete financovať motorové vozidlo od 600 € až do 25 000 €. Pôžičku na auto môžete splácať od 12 mesiacov, až 7 rokov.

Výška mesačnej splátky bude závisieť od viacerých faktorov, najmä od dĺžky splácania, objemu úveru a aktuálnych finančných možností klienta – bonity žiadateľa. Orientačnú výšku mesačnej splátky si môžete zistiť prostredníctvom úverovej kalkulačky, dostupnej na tomto odkaze:

https://www.csob.sk/individualni-klienti/uvery/uverova-kalkulacka

Vopred upozorňujeme, že úverová kalkulačka slúži len na orientačný výpočet mesačnej splátky a neberie do úvahy finančnú situáciu klienta. Pre zistenie presnej mesačnej splátky, úrokovej sadzby a informácie ohľadom preplatenia úveru odporúčame navštíviť ktorúkoľvek pobočku ČSOB banky, prípadne sa môžete informovať telefonicky na infolinke 0850 850 333 kedy po krátkom scoringu zistíte aký vysoký úver si môžete s ohľadom na Vašu aktuálnu finančnú situáciu dovoliť.

Parametre úveru

Názov banky – poskytovateľa ČSOB a.s.
Názov produktu Spotrebný úver na auto a motocykel
Typ spotrebný úver účelový
Použitie finančných prostriedkov na nové alebo jazdené auto, prípadne motocykel
Minimálny objem úveru 600,00 €
Maximálny objem úveru 25 000,00 €
Minimálna lehota splatnosti 12 mesiacov
Maximálna lehota splatnosti financovanie nového auta: 7 rokov

financovanie ojazdeného auta: 5 rokov

Minimálna úroková sadzba 8,90 % p.a.

Poznámka k úrokovej sadzbe: pri aktívnom využívaní účtu vedeného v ČSOB možnosť získať zľavu z úrokovej sadzby – stačí ak na účet v ČSOB budete prijímať platby v min. výške 400 €, zriadite si jeden súhlas s inkasom, jednu trvalú platbu a priemerný zostatok bude 300 €.

Sankčný úrok z omeškania 5 % + základná sadzba Európskej centrálnej banky
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru 2 % z objemu poskytnutej sumy,min. 35 €
Mesačný poplatok za vedenie úverového účtu 2 € mesačne
Zmena úverovej zmluvy na základe žiadosti klienta (zmena zabezpečenia, zmena dátumu splátky, odklad splátok, skrátenie respektíve predĺženie splatnosti, zmena účtu na splácanie, vypustenie spoludlžníka a podobne.. ) 40,00 €
Vyhotovenie duplikátu z úverového účtu 4,00 €
Predčasné splatenie úveru alebo mimoriadna splátka 0,5 % z predčasne splatenej sumy ak do konca splatnosti úveru zostáva menej ako 12 mesiacov

1 % ak do konca lehoty splatnosti zostáva viac ako 1 rok

Upomienka 10,00 €
Výzva 40,00 €

Podmienky:

Žiadosť o úver si môžu podať dospelé fyzické osoby, ktoré preukážu dostatočnú solventnosť na splácanie úveru.

Potrebné doklady: doklad totožnosti + potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa. V prípade, že si nechávate zasielať výplatu na účet vedený v ČSOB po dobu minimálne 3 mesiacov, nie je potrebné dokladovať príjem. Samostatne zárobkovo činné osoby predkladajú kópiu daňového priznania vrátane príloh za posledné zdaňovacie obdobie + originál potvrdenia o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch.