Patríte medzi ľudí, ktorí podávajú najlepšie výkony pod stresom a v časovej tiesni? S touto charakteristikou nie ste sám. Na poslednú chvíľu si nechávajú povinnosti státisíce ľudí na Slovensku – nevynímajúc povinnosti voči štátu.

Hlavne neprešvihnúť posledný marcový deň

Istotne Vám neuniklo, že termín pre podanie daňového priznania je do konca marca (pokiaľ ste nepožiadali o odklad).

Na splnenie tejto povinnosti, ktorú by mal asi každý najradšej „z krku“ tak zostáva iba pár dní. Daňové úrady najmä posledný týždeň pred šibeničným termínom predlžujú úradné hodiny a posilňujú podateľne.

Každý človek, ktorý minulý rok zarobil viac ako 1 867,97 eura, musí do konca marca podať daňové priznanie. Tejto povinnosti sa môžu vyhnúť len zamestnanci, ktorí do 15. februára požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane. Do 31.marca si musia podať DP (typu B) aj živnostníci a prenajímatelia. Táto povinnosť sa samozrejme týka aj firiem – právnických osôb.

Daňové priznanie môžete poslať aj poštou

termin koniec marcaPokiaľ sa chcete v posledných dňoch pred 31.3. vyhnúť dlhým radám a nervóznym úradníkom na daňových úradoch, daňové priznanie môžete poslať aj poštou. Ak sa rozhodnete pre pohodlnejšiu poštu, nezabudnite zásielku poslať doporučene, aby ste mali aspoň nejaký doklad o tom, že ste si svoju povinnosť voči DÚ splnili. Potvrdenie si starostlivo uchovajte, môžete sa Vám zísť aj v nasledovných rokoch. Poštu môžete tiež vybaviť aj v posledný deň, rozhodujúci bude dátum na pečiatke. Pokiaľ teda zásielku pre DÚ pošlete 31. marca, svoju povinnosť si splníte v termíne.

Nezabudnite zaplatiť vypočítanú daň

Okrem odovzdania vyplneného tlačiva daňového priznania spolu s požadovanými prílohami je potrebné najneskôr do 31. marca zaplatiť aj vypočítanú daň na účet daňového riaditeľstva. Najrýchlejšie a najjednoduchšia je úhrada cez internet banking, prostredníctvom prevodného príkazu. Pre finančnú správu bude rozhodujúci dátum odpísania platby z účtu. „Aj keď klientom neodporúčame nechávať si úhrady na poslednú chvíľu, u nás je možné uhradiť daň z príjmu aj pár minút pred polnocou. Platba z účtu je klientovi odpísaná ihneď po jej zadaní,“ vysvetľuje Miroslav Endresl, produktový analytik online banky Zuno.

Klienti direct banky sa tak nemusia obávať že by zákonom stanovený termín nestihli a to aj v prípade, že daň zaplatia za 1 minútu 12, a to doslova! Možnosť zaplatiť daň bez pár minút pred polnocou 31.marca sa týka samozrejme aj pri zadaní prevodného príkazu mobile bankingom alebo prostredníctvom kontaktného centra.