Záujemcovia o nové bývanie majú na výber z niekoľkých bánk, ktoré o nich bojujú rôznymi akciami – celkom bežne sa odpúšťajú poplatky za poskytnutie úveru, poskytujú zľavy pri splácaní z účtu v danej banke a zľava vo výške pár desatín percenta sa dá vybaviť, ak si klient úver poistí…Poistenie úveru však znamená navýšenie mesačných splátok, ktoré môže v konečnom dôsledku stáť viac ako úspora zo zníženej úrokovej sadzby. Každopádne, pokiaľ splácate „strechu nad hlavou“, poistenie úveru predstavuje istotu, že v prípade nepriaznivých životných situácií o bývanie neprídete.

Pri výbere poskytovateľa hypotéky môže akciová ponuka banky preklopiť jazýček váh na jej stranu, najviacej však zaváži výška ponúknutej úrokovej sadzby.

Fio hypotéka s úrokom od 2,19 % p.a.

Nezriedka výškou úroku prekvapia aj menšie banky. Napríklad v marci Fio banka plošne znížila úrokové sadzby svojich hypoték: minimálna úroková sadzba je po novom 2,19 % p.a. – tá však platí pri refinancovaní s objemom úveru od 75000 € (na refinancovanie hypotéky banka poskytuje zľavu vo výške 0,4 % z úrokovej sadzby do 70 % hodnoty nehnuteľnosti, pre klienta s bezproblémovou úverovou históriou).

Lacnejšie sú úvery na väčšie sumy a s financovaním do 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti

Na účel kúpy nehnuteľnosti je možné získať zľavu vo výške 0,3 %, pri hypotéke s LTV do 70 % a pri bezproblémovej úverovej histórii klienta. Dodatočnú zľavu vo výške 0,2 % z úroku je možné získať pre úvery s objemom nad 75 000 €.

Príklady úrokových sadzieb, ktoré je možné aktuálne vo Fio banke získať, ilustruje nižšie uvedená tabuľka:

hyposadzba fio banka

poznámka: garantované úroky sa vzťahujú na úvery s LTV maximálne do 70 % a po splnení vyššie uvedených podmienok pre priznanie zliav.

Fio banka poskytuje úvery na bývanie vo výške od 10 000 do 400 000 €, maximálne však do výšky 85 % z hodnoty nehnuteľnosti. Financovať je možné byt, rodinný dom, chatu (rekreačný objekt), stavebný pozemok, ateliér. Možnosť výberu fixácie úrokovej sadzby na 1,2,3, 4 a 5 rokov. Splátky je možné rozložiť na obdobie od 11-30 rokov. Dlhá minimálna lehota splatnosti však robí tento úver nezaujímavý pre tých, ktorí ho chcú splatiť v kratšom časovom horizonte. Bez poplatku je poskytnutie úveru, vedenie úverového účtu a čerpanie úveru. V období zmeny fixácie majú klienti nárok na predčasné splatenie úveru – celkové alebo jeho časti bez poplatku, taktiež raz do roka je možné realizovať mimoriadnu splátku vo výške až 20 % z výšky úveru bez poplatku. Mimoriadna splátka úveru je podľa cenníka banky 2% z objemu splátky nad 20 % nominálnej výšky úveru za každý začatý rok do konca obdobia fixácie.