generali-logo-noveGenerali Poisťovňa, a. s. je významným členom skupiny Generali PPF Holding, ktorá je jednou z najväčších poisťovacích skupín v regióne CEE (Central and Eastern Europe). Nepochybne aj vďaka silnému zázemiu medzinárodnej poisťovacej skupiny je pre svojich klientov synonymom stability a kvalitných služieb. Zastúpenie má v 14 krajinách strednej a východnej Európy. Vďaka rozsiahlej sieti obchodných miest a kvalitných službám si získal viac ako 10 miliónov klientov. Holding patrí pod Assicurazioni Generali a PPF Group (aktíva pod správou PPF Group dosahujú až 12 miliárd eur).

Dlhodobo v top trojke

Generali patrí dlhodobo do top trojky poisťovní na slovenskom trhu. Pozíciu tretej najsilnejšej univerzálnej poisťovne na Slovensku sa podarilo obhájiť aj v predošlom roku. Pod obchodným menom Generali Slovensko pôsobí na našom trhu od roku 2008, kedy došlo k zlúčeniu predtým dvoch samostatne pôsobiacich subjektov – Českej poisťovňe – Slovensko a Generali Poisťovne, a. s. pod hlavičkou holdingu Generali PPF.

V súčasnosti sa profiluje ako kompozitná poisťovacia spoločnosť, ktorá má vo svojej bohatej ponuke produktov zastúpené životné poistenie (v rámci neho sú zastúpené produkty kapitálového, investičného, úrazového a nemocenského, rizikového poistenia a poistenia pre deti). Z ponuky je však evidentný väčší dôraz na produkty neživotného poistenia – komplexné poistenie majetku, ďalej postenie podnikateľov či poľnohospodárov, poistenie zodpovednosti za škodu z občianskeho života, cestovné poistenie a dokonca vytvorila špeciálny produkt – poistenie pre Vášho štvornohého miláčika – psa. Poisťovňa má obzvlášť významné postavenie v oblasti poistenia motorových vozidiel, ktorého neodmysliteľnou súčasťou je havarijné a povinné zmluvné poistenie. Práve havarijné poistenie tvorí významnú časť ziskov tejto poisťovne, v tejto oblasti je trojkou na trhu a generuje v ňom väčší zisk ako v prípade PZP.

Okrem vyššie uvedených produktov sa zameriava aj na predaj produktov z oblasti banko-poisťovníctva. Do povedomia verejnosti sa dostala najmä v dôsledku požiaru na Krásnej Hôrke, kde bola najväčší poistiteľ (na riziku sa podieľala až 40 %- ným podielom).

Poisťovňa každoročne zberá ocenenia v prestížnej súťaži finančných produktov Zlatá minca. V roku 2012 získala tri tretie miesta (produkt Slniečko, Autožolík a DOMino) a jedno druhé miesto v kategórii poistenie podnikania za produkt Pro-fi.

Základné informácie

Adresa Generali Poisťovňa, a. s.,

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava

Telefón 0850 111 117 (pre volania zo SR)+421 2 58 57 66 66 (pre volania zo zahraničia)
Fax +421 2 58 57 61 00
Email generali@generali.sk
Web http://www.generali.sk
IČO 35 709 332
Obchodný register Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.1325/B
Zápis do obchodného registra 12.02.1997