Dobrá správa pre študentov, ktorí popri štúdiu brigádujú: začiatkom budúceho roka sa zvýši hranica príjmu, z ktorej študenti stredných a vysokých škol nemusia platiť odvody na jednotnú sumu 200 €.

Doteraz platilo (a ešte bude do konca roka 2014 platiť), že študenti vo veku od 18-26 rokov sú oslobodení od platenia odvodov do sumy 159 €, a študenti do 18 rokov neplatia odvody z dohody o brigádnickej práci vo výške 68 €.

Oslobodenie od odvodov je možné uplatniť iba u jedného zamestnávateľa

brigada v call centreV dnešnej dobe nie sú žiadnou výnimkou mladí, ktorí popri škole stíhajú dve podaktorí aj tri brigády. Plateniu odvodov pri zárobku do 159 € (respektíve do 68 €) sa však dá vyhnúť iba u jedného zamestnávateľa (na jednu dohodu) minimálne na obdobie jedného mesiaca.

Ak príjem z brigády presiahne vyššie uvedenú hranicu – 159 € (respektíve 68 €) vznikne študentovi povinnosť dôchodkového poistenia. Vymeriavacím základom na povinné dôchodkové poistenie bude mesačný príjem z dohody mínus 159 € (resp. 68 €). Na tento rozdiel sa vzťahujú sociálne odvody vo výške 29,8 %, z čoho študent na odvodoch musí odviesť 7 % z príjmu a jeho zamestnávateľ zvyšných 22,8 % z príjmu. Na príjem zo študentských brigád sa zdravotné odvody nevzťahujú.

Súčasná hranica príjmu pri ktorej sa neplatia odvody zvýhodňuje vysokoškolákov, ktorých vzhľadom na podstatne vyšší limit zamestnávatelia uprednostňovali. Vďaka jednotnému limitu tak od nového roku nebude ani jedna skupina zvýhodňovaná.

Koľko ušetríte?

Vzhľadom na nový 200 € limit študent vo veku od 18-26 rokov ušetrí na odvodoch oproti súčasnosti 2,87 € a zamestnávateľ 8,92 €. Ešte viac ušetria brigádnici do 18 rokov – 9,24 € a ich zamestnávatelia až 28,71 €.