Získať štátom dotovanú hypotéku, s úrokom výhodnejším až o 3 % (2 % dotuje štát, 1 % banka) môže ušetriť aj tisíce eur – není preto divu, že sa jedná o jeden z najžiadanejších hypotekárnych úverov. Navyše ľudia do 35 rokov (pre ktorých je tento produkt určený) sa prevažne v tejto životnej etape začínajú zaoberať riešením otázky vlastného bývania. Aj ČSOB banka ponúka možnosť získať Hypotéku pre mladých pri splnení zákonom stanovených podmienok. Ktoré sú to?

  • žiadateľ / prípadne žiadatelia – manželský pár musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
  • žiadateľ / žiadatelia musia mať vek v čase podania žiadosti od 18-35 rokov.
  • mesačný príjem žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok je max. 1,3 násobok priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve (pre manželov sa príjem posudzuje spoločne – max. 2,6. násobok priemernej mzdy).

Spĺňate všetky vyššie uvedené podmienky súčasne? Ak áno, výborne, ste na najlepšej ceste získať hypotéku pre mladých od ČSOB, prostredníctvom ktorej môžete získať až 50 000 € so zvýhodneným úrokom v porovnaní s klasickým hypo úverom až o tri percentuálne body. Nárok na zľavnenú hypotéku budete mať počas prvých piatich rokoch splácania, potom sa úrok zvýši. Hypotéku z ČSOB môžete splácať od 4-30 rokov, pričom samostatne si môžete vybrať fixáciu úroku na 3,5,10 ale aj viac rokov. Hypoúver pre mladých má okrem atraktívnych úrokových sadzieb aj niekoľko výhody navyše, ktoré spočívajú najmä v flexibilite splácania. Mladý človek môže bez poplatku hypotéku predčasne splatiť počas prvých piatich rokov splácania alebo môže požiadať o odklad splátok (ktorý oceníte najmä pri narodení dieťa, keď rodina zostane o jednom príjme).

csob_logo Čo sa týka predčasného splatenia úveru bez poplatku, tento sa oplatí využiť najmä v piatom roku splácania. Prečo? Ak by došlo k predčasnému splateniu počas prvých štyroch rokov, úver by nemohol byť klasifikovaný ako hypotekárny (podľa slovenskej legislatívy je charakteristickým znakom hypotéky minimálna lehota splatnosti 4 roky), tým pádom by klient prišiel o štátny príspevok a príspevok banky. Na predčasnom splatení počas prvých štyroch rokov by ste teda prerobili. Ale ak by Vám to Vaša finančná situácia umožňovala, vyplatenie dlžnej sumy v piatom roku sa skutočne oplatí. Nielenže budete mať dovtedy úver s mimoriadne výhodným úrokom, ale ešte ho aj zdarma predčasne splatíte.

Aké doklady budete potrebovať na vybavenie žiadosti?

ČSOB banka požaduje k posúdeniu žiadosti nasledovné podklady: 2 doklady totožnosti, doloženie príjmu na bankou predpísanom tlačive + posledný výpis z účtu, list vlastníctva, znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti a ak je účelom výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti, tak navyše bude potrebné doložiť stavebné povolenie a list vlastníctva k pozemku určenému na výstavbu.

Základné informácie o produkte

Banka ČSOB a.s.
Názov produktu Hypotéka pre mladých
Typ úveru hypotekárny úver
Účel použitia finančných prostriedkov kúpa, výstavba, rekonštrukcia nehnuteľnosti
Min. objem úveru 4 500,00 €
Max. objem úveru 50 000,00 €
Minimálna lehota splatnosti 4 roky
Maximálna lehota splatnosti 30 rokov
Zabezpečenie tuzemskou nehnuteľnosťou
Úrokové sadzby  
Fixácia 1 rok od 2,20% p.a
Fixácia 3 roky od 1,35% p.a.
Fixácia 5 rokov od 1,59 % p.a.
Aktuálne akcie možnosť získať ešte nižší úrok ak budete aktívne využívať svoj účet a ak uzatvoríte poistenie úveru a nehnuteľnosti v ČSOB poisťovni
Úrok z omeškania 5 % + základná sadzba Európskej centrálnej banky
Poplatky  
Administratívny poplatok pri poskytnutí hypoúveru 0,80 % z objemu poskytnutej sumy, min. 150 EUR, max 1000 EUR
Vedenie úveru 3,50 € – mesačne
Zmena zmluvných podmienok 150,00 €
Náhrada nákladov za predčasné splatenie úplné alebo čiastočné formou mimoriadnej splátky 0 € k dátumu obnovy úrokovej sadzby

0 € počas prvých piatich rokoch splácania

5 % z objemu mimoriadnej splátky v inom období

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku / rok áno, do výšky 20 % z úveru
Vyhotovenie duplikátu výpisu z úverového účtu na žiadosť klienta 4,00 €
Upomienka 10,00 €
Výzva 35,00 €