Dôchodky a dávky »

Keď sa v podnikaní nedarí: má živnostník nárok na podporu v nezamestnanosti?

Keď sa v podnikaní nedarí: má živnostník nárok na podporu v nezamestnanosti?

redakcia apríl 23, 2014 0

Samostatne zárobková činnosť nie je ľahký chlebíček a veľmi často sa stáva, že z dôvodu nedostatku zákaziek musí živnostník svoje podnikanie ukončiť. „Otrasenie sa“ a nájdenie práce zaberie istý čas, preto treba počítať s

Viac... »
Priemerný starobný dôchodok je stále pod hranicou 400 €

Priemerný starobný dôchodok je stále pod hranicou 400 €

redakcia február 18, 2014 2

Koncom januára sa dostal priemerný starobný dôchodok na Slovensku tesne pod štyristo eurovú hranicu a predstavoval 399,30 €. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka išlo o nárast 12,1 €. Aktuálny počet poberateľov starobného

Viac... »
Schodolez či iné zdvíhacie zariadenie je možné financovať peňažným príspevkom z ÚPSVaR

Schodolez či iné zdvíhacie zariadenie je možné financovať peňažným príspevkom z ÚPSVaR

redakcia február 14, 2014 2

Posledné roky sa na nás valia správy o dôležitosti integrácie zdravotne postihnutých ľudí do spoločnosti. Žiaľ často ostáva iba na úrovni teoretizovania, bez zásadných pozitívnych výsledkov integračných snáh. A tak napriek ochote mnohých nadšencov,

Viac... »
Príspevok pri narodení dieťaťa čakajú od 1.1.2014 zmeny

Príspevok pri narodení dieťaťa čakajú od 1.1.2014 zmeny

redakcia december 19, 2013 0

V súvislosti s vyplácaním príspevku pri narodení dieťaťa, nastávajú od 1.Januára 2014 isté zmeny. Od nového roka totižto vstupuje do platnosti nový predpis č. 383/2013 Z.z. – Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a

Viac... »
Vianočný príspevok získa tohto roku viac dôchodcov

Vianočný príspevok získa tohto roku viac dôchodcov

redakcia september 13, 2013 0

Dôchodcovia na Slovensku si pomerne rýchlo zvykli na vianočný príspevok, vďaka ktorému sú Vianoce o pár desiatok eur „štedrejšie“. Aj tohto roku sa nič nemení na tom, že vianočným príspevkom si prilepšia iba dôchodcovia

Viac... »
Predčasný dôchodok môže spôsobiť zníženie životnej úrovne

Predčasný dôchodok môže spôsobiť zníženie životnej úrovne

redakcia august 22, 2013 1

Neustále predlžovanie dôchodkového veku, choroby, strata zamestnania či proste únava po niekoľkých desiatkach odpracovaných rokov sú najčastejšie dôvody, prečo sa seniori rozhodnú odísť na predčasný dôchodok. Každý jeden z nich pritom rieši vážnu dilemu

Viac... »
Daňový bonus sa od júla zvyšuje

Daňový bonus sa od júla zvyšuje

redakcia august 15, 2013 1

Od 1. Júla 2013 si rodičia na výplatných páskach o niečo prilepšia. Dôvod na radosť však nie je veľký – jedná sa o zvýšenie niekoľkých desiatok centov. Začiatkom júla 2013 došlo totižto k zmene

Viac... »
Dávka v hmotnej núdzi bude podmienená odpracovaním pomocných prác

Dávka v hmotnej núdzi bude podmienená odpracovaním pomocných prác

redakcia august 14, 2013 0

Vyplácanie dávok v hmotnej núdzi čakajú od budúceho roka zmeny. Po novom bude štát vyplácať dávky v hmotnej núdzi vo výške 60,50 € mesačne len tým občanom, ktorí odpracujú aspoň 32 hodín v rámci

Viac... »
Kto a v akej výške má nárok na invalidný dôchodok?

Kto a v akej výške má nárok na invalidný dôchodok?

redakcia august 7, 2013 71

Kto, za akých podmienok a v akej výške môže poberať invalidný dôchodok? Táto dôchodková dávka sa poskytuje z invalidného poistenia, pričom podmienky jej poskytovania upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Viac... »
Nárok na vdovský dôchodok nie je automatický

Nárok na vdovský dôchodok nie je automatický

redakcia júl 29, 2013 24

Smrť blízkeho človeka je smutnou udalosťou s ktorou sa rodina a priatelia pozostalého vyrovnávajú veľmi dlho. Okrem zlého psychického rozpoloženia pozostalej manželky (či manžela), množstva vybavovačiek v súvislosti s pohrebom sa pozostalá manželka (manžel)

Viac... »
Materská dovolenka: Kto má nárok na materské a v akej výške?

Materská dovolenka: Kto má nárok na materské a v akej výške?

redakcia jún 29, 2013 1

Každá zodpovedná žena, ktorá plánuje v budúcnosti otehotnieť by mala na svoje príjmy počas mesiacov starostlivosti o bábätko myslieť dopredu. Samozrejme, štát sa snaží podporovať ženy, či rodičov, ktorí sa starajú o malé dieťa

Viac... »
Nároky na príspevok na bývanie z Úradu práce sú prísne. Štát nepodporuje neplatičov.

Nároky na príspevok na bývanie z Úradu práce sú prísne. Štát nepodporuje neplatičov.

redakcia jún 21, 2013 7

Príspevok na bývanie je dávka v hmotnej núdzi, ktorá je určená pre vlastníkov alebo nájomcov bytov a domov, ktorí si kvôli nízkym príjmom (keď príjem danej osoby nedosahuje sumy životného minima) nedokážu hradiť náklady

Viac... »