Komunálna poisťovňa, a.s. patrí medzi významných hráčov na slovenskom poistnom trhu. Aktuálny trhový podiel spoločnosti za predchádzajúci rok bol 7,83 %. Čo sa týka poradia medzi poisťovňami na trhu, zastáva úctyhodné štvrté miesto.

O poisťovni

Podnikateľskú činnosť zahájila začiatkom roka 1994 ako komerčná poisťovňa s univerzálnou licenciou na poskytovanie poistných služieb. O niekoľko rokov neskôr – v roku 2001 došlo k podstatným zmenám, najmä zmene štruktúry akcionárov, kedy sa Komunálna poisťovňa stala súčasťou finančnej a poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group (VIG), ktorá sa zaraďuje medzi špičky v poistnom sektore v regióne strednej a východnej Európy. VIG pôsobí okrem domáceho Rakúska aj v ďalších 17 európskych krajinách a opiera sa o viac ako 180 ročné skúsenosti. Vienna Insurance Group predstavuje finančnú stabilitu, know how poistného trhu a kvalitné služby, čo sú atribúty, na ktorých ľudom stále viac záleží.

Ďalším významným rokom a krokom vpred bol rok 2010, kedy došlo k akvizícii životnej poisťovne KONTINUITA, vďaka čomu sa posilnila pozícia v oblasti životného poistenia.

Produktové portfólio

komunalna poistovna vig logoSvoje služby sústreďuje najmä na individuálnych klientov ale  poistnú ochranu poskytuje aj právnickým osobám – podnikateľom, mestám a obciam.Poisťovňa úzko spolupracuje so samosprávami združenými v ZMOS. Ponuka produktov poisťovne sa každým rokom rozširuje a skvalitňuje, čoho dôsledkom je aj neustále posilňovanie pozície na poistnom trhu. Medziročný nárast zisku pred zdanením bol 3,71 %.

V ponuke produktov má väčšie zastúpenie životné poistenie, ktoré je zastúpené prostredníctvom klasického a investičného životného poistenia, úrazového poistenia, poistenia detí a mládeže a penzijného poistenia. Dôležitú rolu v činnosti spoločnosti hrá aj neživotné poistenie a oblasť poistenia priemyslu a podnikateľov. Výrazný nárast dosahuje v oblasti životného poistenia.

Mimoriadne silnú pozíciu má v oblasti povinného zmluvného poistenia, v ktorom má až 10 percentný podiel na trhu a aktuálne je v segmente PZP trojkou na trhu. Záujem o PZP z Komunálnej poisťovne je nepochybne daný atraktívnymi cenami, širokým rozsahom asistenčných služieb a rôznymi zľavami a akciami. Poisťovňa napríklad poskytuje 10 % bonus vodičom ktorí dlhodobo jazdia bez nehody alebo 50 % zľavu z ceny poistného pre dôchodcov nad 70 rokov a pre osoby so ZŤP preukazom. Povinné zmluvné poistenie Komunálnej poisťovne ocenila aj odborná porota pozostávajúca zo 67 nezávislých finančných expertov na prestížnej finančnej súťaži Zlatá minca 2013, v ktorej sa tento produkt umiestnil na treťom mieste spolu s poistením PZP Automatik od Generali Slovensko.

Vďaka rozsiahlej obchodnej siete, ktorá pozostáva zo 46 obchodných miest, 7 riaditeľstiev a externej siete zmluvných sprostredkovateľov je Komunálna poisťovňa vždy blízko ku klientovi.

Základné informácie

Adresa KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupŠtefánikova 17, 811 05 Bratislava
Telefón / Infolinka 0800 112 222
Hlásenie poistných udalostí 0850 111 566
Email info@kpas.sk
Web stránka http://www.kpas.sk/