Unicredit bank je banka, ktorá sa orientuje na privátnych klientov a na podnikateľov, ktorí vyžadujú prémiové služby. A tak je produktové portfólio do značnej miery prispôsobené práve náročnej klientele. Pre túto cieľovú skupinu má banka v ponuke bežný účet s exkluzívnym balíkom služieb – tkz. Konto Premium, ktoré je výnimočné nadštandardnými benefitmi.

Medzi hlavné výhody konta patria neobmedzené elektronické platby prostredníctvom elektronického bankovníctva, ďalej všetky výbery z bankomatov na Slovensku aj v zahraničí bez poplatku a až dve prémiové karty v cene konta.

Samozrejme benefitov a doplnkových extra služieb je v rámci tohto konta oveľa viac. Ruka v ruke s prémiovými službami však ide aj vyššia cena za vedenie účtu. S mesačným poplatkom za vedenie účtu 15 € sa jedná o jeden z najdrahších bežných účtov na trhu. Každopádne o tento produkt prejavujú záujem klienti s vyššími príjmami, ktorých položka 15 € za mesiac určite finančne nezruinuje.

Ide to aj bez poplatku

Podobne ako ostatné finančné inštitúcie, aj UCB ponúka možnosť získať 100 % zľavu z poplatku. Stačí, ak si majiteľ konta bude na účet pravidelne, každý mesiac posielať sumu minimálne 1800 € alebo ak suma vkladov a investícii v tejto banke dosiahne objem min. 35 000 €.

Čo všetko získate v rámci Konta Premium zadarmo?

unicredit_bank_logoOkrem otvorenie a vedenia bežného účtu v domácej mene klient získa v rámci mesačného poplatku nasledovné služby a benefity:

 • otvorenie a bezplatné vedenie ďalších 2 účtov v domácej alebo cudzej mene, samozrejmosťou je mesačný výpis z účtu
 • služby elektronického bankovníctva: online banking, mobile banking BankAir, UniTel
 • v prípade záujmu poskytnutie povoleného prečerpania na bežnom účte
 • až 4 platobné karty (maximálne dve zlaté karty, z toho 1 debetnú a 1 kreditnú kartu)
 • informačné sms o zrealizovaných transakciách (pri všetkých pohyboch na účte, pri platbe kartou)
 • trvalé príkazy, súhlasy s inkasom (zadanie, zmena, zrušenie elektronicky a zadanie v pobočke)
 • všetky tuzemské platby a europlatby zadané cez služby elektronického bankovníctva jednorázovo alebo na základe trvalého príkazu a inkasa
 • výbery zo všetkých bankomatov na Slovensku a v zahraničí
 • všetky platby kartou v zahraničí a v SR, dobíjanie kreditu mobilných operátorov a cez bankomaty
 • všetky prijaté platby na účet
 • bezplatné sú tiež dva hotovostné výbery a vklady na pobočke

Parametre

Názov banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Názov produktu Konto Premium
Poplatok za vedenie účtu s balíkom služieb 15 € / mesiac
Možnosť získať zľavu z poplatku?

áno

Poznámka: 100 % zľavu z mesačného poplatku za vedenie účtu získa klient po splnení jednej z nasledovných podmienok:

 • bezhotovostný kreditný obrat 1 800 €/mesiac

 • celkový objem vkladov v UniCredit Bank (v pobočke na Slovensku) minimálne 35 000 €
Úroková sadzba pre účet vedený v domácej mene: 0,01% p.a.

pre účet vedený v cudzej mene: 0% p.a.

Pripisovanie úrokov mesačne, vždy na konci kalendárneho mesiaca, zostatok je však úročený denne
Podmienky vek 18 rokov, predloženie dokladu totožnosti
V cene balíka je zahrnuté  
Platobná karta až 4 karty z ponuky (z toho maximálne 2 GOLD, jedna kreditná a jedna debetná) podľa výberu klienta.

Debetné karty na výber: MasterCard Gold,MasterCard Standard, Maestro  a bezkontaktná  platobná nálepka StickAir

Kreditné karty na výber: VISA GOLD Sphere, VISA Classic Sphere a VISA Electron

Služby elektronického bankovníctva áno (Online Banking, Mobile Banking, Unitel)
SMS notifikácie o pohyboch na účte áno
Výpis z účtu áno, každý mesiac
Možnosť zriadenia povoleného prečerpania áno
Počet platieb kartou neobmedzene
Počet výberov z bankomatov neobmedzene od všetkých poskytovateľov v SR aj v zahraničí
Počet bezhotovostných kreditov na účet neobmedzene
Počet jednorazových platieb na pobočke: neobmedzene

cez internet: neobmedzene

Trvalé príkazy zriadenie cez internet a na pobočke: neobmedzene

realizácia: neobmedzene

Inkasá zriadenie cez internet a na pobočke: neobmedzene

realizácia: neobmedzene

Ostatné poplatky  
Zrušenie účtu do 12 mesiacov od zriadenia: 6,60 €

po 12 mesiacoch od zriadenia: 0,00 €

Hotovostné výbery na pobočke prvé dva bez poplatku, každý ďalší 2,00 €
Inkaso zrušenie na pobočke: 1,70 €

zrušenie cez internet: 0 €

Trvalý príkaz zrušenie na pobočke: 1,70 €

zrušenie cez internet: 0 €