Kooperativa poisťovňa je členom významnej poisťovacej európskej skupiny Vienna Insurance Group, ktorá patrí medzi leadrov v oblasti poistenia na rakúskom trhu a v krajinách strednej a východnej Európy. V dnešnej dobe je VIG zastúpená približne 50-timi poisťovacími spoločnosťami v 24 krajinách. Vďaka inovácii a silnému dôrazu na proklientsky prístup sa podarilo vybudovať vysoko kvalitné portfólio ponúkajúce riešenia v oblasti ako životného tak aj neživotného poistenia. Vienna Insurance Group je synonymom finančnej stability aj vďaka konzervatívnej investičnej politike, čo sa ozrkadľuje aj na A+ ratingu so stabilnými vyhliadkami.

Kooperativa patrí medzi najstaršie univerzálne súkromné poisťovacie spoločnosti. Na trh vstúpila už v roku 1990. Počas prvých rokoch svojej činnosti získala dôveru tisícov klientov, z čoho ťaží dodnes. Prudký rozmach a nárast podielu na trhu bol zaznamenaný až v posledných rokoch, kedy v rámci rozširovania podnikateľských aktivít na Slovensku získala do skupiny VIG Komunálnu poisťovňu a na jeseň 2008 sa do skupiny zaradila aj Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, nakoľko došlo k predaju poisťovacích spoločností Erste Group Bank v strednej a východnej Európe spoločnosti VIG.

kooperativa logo pNapriek silnejúcej konkurencii sa Kooperative darí udržať si pozíciu leadra na trhu. Celkový podiel spoločností VIG na Slovensku bol za posledný rok 33,6 %.

Hlavným akcionárom je spoločnosť Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, jedna z najväčších poisťovní v Rakúsku, ktorá vlastní 100 % akcií či už priamo alebo nepriamo.

V súčasnosti sa v ponuke spoločnosti nachádza viac ako 100 produktov životného a neživotného poistenia, ktoré ponúka svojim klientom spomedzi radov fyzických a právnických osôb. Všetky poskytované služby a ich poistné podmienky stopercentne zodpovedajú európskym štandardom..

Jedná sa o kompozitnú poisťovaciu spoločnosť s mierne silnejším dôrazom na neživotné poistenie. Posiľňovať sa darí aj segment životného poistenia, takže podiel medzi životným a neživotným poistením sa pomaly ale isto stráca. Mimoriadne silnú pozíciu má v predaji PZP, ktoré poskytuje prostredníctvom dvoch produktov – takzvaný Partner a Europartner, ktoré sa vzájomne líšia limitmi poistného krytia. Kooperativa môže za svoju stabilnú pozíciu vďačiť aj rozsiahlej siete obchodných miest, ktorá pozostáva zo siedmych konvenčných agentúr, jednej agentúry pre spoluprácu s maklérskymi spoločnosťami, 68 obch. miest, 48 kancelárií a viac ako 200 zastúpení strategicky rozmiestnených vo všetkých regiónoch Slovenska.

Kontaktné údaje

Adresa KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.Štefanovičová 4816 23 Bratislava 1
Telefón / Infolinka 0800 120 000
Fax 02 / 5249 5983
Hlásenie poistných udalostí 0850111577
Email info@koop.sk
Web stránka www.koop.sk