Na slovenskom trhu pôsobí množstvo leasingových spoločností, pričom len do troch desiatok spoločností vykazuje zaujímavé obraty. Najväčšie leasingové spoločnosti sú členmi Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky, ktorá analyzuje súčasné právne normy a právne predpisy upravujúce priebeh lízingových operácií, reaguje na zmeny a navrhuje optimálne riešenia. Dianie na trhu v oblasti lízingu sa oplatí sledovať, nakoľko prostredníctvom rôznych produktov či už finančného alebo operatívneho leasingu je na Slovensku financovaná viac ako polovica nových predaných osobných automobilov pre firmy a podnikateľov a skoro jedna tretina osobných áut a až dve tretiny úžitkových automobilov predaných fyzickým osobám nepodnikateľom. Pri vozidlách nad 3,5 tony je financovanie prostredníctvom leasingu zastúpené ešte viac – trhový podiel je v tomto segmente vyše osemdesiat percent.

 

Leasingové spoločnosti na Slovensku – zoznam

Názov spoločnosti Adresa Tel. kontakt
UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Plynárenská 7/A, 814 16, Bratislava 02/59 27 11 11
02/59 27 12 22
ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11,852 01 Bratislava 02/68 20 21 11
Volkswagen Finančné služby Slovensko, s.r.o. Vajnorská 98,831 04 Bratislava 02/49 29 20 10
Tatra–Leasing, s.r.o Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 02/ 5919 3168
VÚB Leasing, a.s. Karadžičova 8, budova CBC, 18. poschodie 02/ 48 55 36 11
VB Leasing SK, s.r.o. Košická 49
82108 Bratislava
02/ 59 98 71 1102/ 59 98 71 13
Mercedes-Benz Financial Services Slovensko, s.r.o. Tuhovská 11
831 07 Bratislava
02/ 49 29 46 00
S Slovensko, s.r.o. Tomášikova 17,821 02 Bratislava 02/48 26 94 50
Oberbank Leasing, s.r.o. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava 02/48 21 43 20
Toyota Financial Services, s.r.o. Gagarinova 7/C
821 03 Bratislava
02 4821 3851
Impuls-Leasing Slovakia, s.r.o. Štetinova 4, P.O.BOX 249
810 00 Bratislava
02/32 60 20 00
Bawag Leasing & Fleet, s.r.o. Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava 02/ 44 6347 00
VFS Financial Services Slovakia s.r.o. Diaľničná cesta 9
903 01  Senec
02/ 32 66 24 3002/ 32 66 24 33
Deutsche Leasing Slovakia, s.r.o. Prievozská 4B, 821 09 Bratislava 02 / 57 78 92 11
SG Equipment Finance Czech Republic, s.r.o., organizačná zložka Hodžovo nám. 1a, 811 06 Bratislava 02 / 592 067 03
LeasePlan Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava 02 / 206 492 00
PSA Finance Slovakia, s.r.o. Prievozská 4/C, 821 09 Bratislava 02 / 582 643 50
Credium Slovakia, a. s. Einsteinova 21, 852 86 Bratislava 02 / 350 021 20
Arval Slovakia, s.r.o. Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava 02 / 571 080 00
Business Lease Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, City Business Center I 02 / 581 038 10
IKB Leasing SR, s.r.o. Lakeside Park
Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
02/ 49 11 27 00
ALD Automotive s.r.o., organizačná zložka Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava 02/ 592 779 08
BPT Leasing, a.s. Drieňova 34, 821 02 Bratislava 02/ 48 70 50 07
BKS–Leasing, a.s. Eurovea Central 1
Pribinova 4
81109 Bratislava
02/ 32 32 30 50
AutoFinance, a.s. Pod lesom 22
060 01 Kežmarok
052/ 321 30 00
Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s. Tomášikova 48, 832 69 Bratislava 02 / 48 62 94 44
Finanz Servis, s.r.o. Zvolenská cesta 20, 974 01 Banská Bystrica 048 / 432 43 57
Seco leasing, a.s. Jesenského 25, 036 01 Martin 043 / 421 12 14