MetLife na slovenskom trhu pôsobí už takmer dve desaťročia. Od začiatku svojho pôsobenia v decembri 1995 sa jej mimoriadne darí – ani jeden rok neskončila v strate. Mimoriadne úspešný bol pre poisťovňu aj rok 2012, kedy dosiahla čistý zisk v objeme 26,1 milióna eur, čo predstavuje v porovnaní s minulým obdobím nárast o vyše 10 %.  Vďaka vynikajúcim  hospodárskym výsledkom sa poisťovňa každoročne umiestňuje na popredných priečkach prestížnej súťaže časopisu Trend „Poisťovňa roka“. V roku 2011 a 2012 získala získala víťazný titul poisťovňa roka, o rok na to skončila druhá no a v ročníku 2014 sa umiestnila v top päťke poisťovní.

V roku 2014 dosiahla poisťovňa približne 10 % podiel na trhu životného poistenia, spoločnosť vykázala zisk 24,54 mil. eur podľa neauditovaných výsledkov, predpísané poistné za vlaňajšok predstavuje 120,65 mil. eur.

K výborným výsledkom nepochybne prispieva najmä konzervatívny prístup k riadeniu rizika, okresávanie nákladov a stabilná obchodná sieť. MetLife poskytuje v súčasnosti poistenie pre viac ako pol milióna klientov a svoje produkty ponúka prostredníctvom rozsiahlej siete 3500 finančných agentov, z čoho je 500 viazaných.

Zmena značky na Metlife

Rok 2015 sa do histórie spoločnosti zapíše zmenou názvu z pôvodnej známej značky Metlife Amslico na Metlife. Rebranding – zmenu názvu a loga spoločnosti plánuje zavŕšiť do konca júna 2015.

metlife_logoMetlife sa prezentuje najmä ako životná poisťovňa, pričom v tejto oblasti má aj významný podiel na trhu. V rámci životného poistenia sa od konkurencie odlišuje najmä inovatívnymi produktami – Eva Plus a Adam Plus.

Poistenie Eva Plus je určené pre ženy vo veku od 18-59 rokov. Jedná sa o špeciálny produkt šitý na mieru pre nežné pohlavie, ktorý kryje najčastejšie riziká a ochorenia postihujúce ženy – konkrétne rakovinu ženských orgánov. Poistenie je možné uzatvoriť v troch variantoch poistnej ochrany – Silver (za 20 €/ mesačne), Gold (za 25 € mesačne) a Platinum za 30 € / mesačne. Výhodou je, že tento poistný produkt vytvára aj odkupnú hodnotu.

ML_eva_plus_tabulka1

zdroj:http://www.metlife.sk

Eva Plus poskytuje nasledovné benefity:

  1. V prípade diagnostikovania rakoviny ženských orgánov vyplatí jednorazové odškodné, podľa zvolenej varianty poistenia od 10 000 € až do 20 000 €, ďalej vyplatí mesačné odškodné počas 12 mesiacov vo výške od 150 do 330 € (podľa typu zvolenej varianty) a denné odškodné od 10 € (variant silver) alebo 15 € (gold, platinum) za každý deň hospitalizácie + okrem toho poisťovňa hradí lekárske konzultácie v špecializovaných medicínskych strediskách v USA
  2. V prípade straty života vyplatí poisťovňa Metlife jednorázovo 5000 €
  3. Odkupná hodnota
  4. Bolestné za liečenie úrazu 1800 € (variant silver) až  2 700 € (pri poistnom variante gold, platinum)

V produktovom portfóliu Metlife má svoje výzamné miesto aj produkt šitý na mieru pre mužov – Poistenie Adam plus, ktoré poskytuje krytie pre prípad diagnostikovania mužských ochorení (rakovina mužských pohlavných orgánov, nádor pľúc a priedušiek, žalúdka, pečene, pery, ústnej dutiny a hltana).

Záujemca si opäť môže vybrať z troch variantov poistenia – najlacnejšieho silver, ďalej gold, a platinum. Od zvoleného variantu poistnej ochrany a veku klienta sa odvíja aj výška poistného.

ML_adam_plus_tabulka1

zdroj: http://www.metlife.sk/

V prípade diagnostikovania choroby Metlife vyplatí jednorazové odškodné do výšky až 10 000 €, mesačné odškodné po dobu 6 mesiacov vo výške do 300 €, denné odškodné do 20 € za každý deň hospitalizácie. Okrem toho poistenie zahŕňa krytie pre prípad smrti alebo trvalej invalidity v dôsledku dopravnej nehody.

Ďalší špecializovaný poistný produkt – Kamarát Snoopy je variabilné životné poistenie pre deti, ktoré sa skladá zo sporiacej časti (vhodné na tvorbu finančnej rezervy pre vstup dieťaťa do dospelosti) a zároveň poskytuje poistnú ochranu pre prípad úrazov a ochorení.

V ponuke produktov poisťovne Metlife nájdete aj dôchodkové poistenie a sporenie v jednom, cestovné či úrazové poistenie.

Základné informácie a kontakty

Adresa MetLife
Pribinova 10
811 09 Bratislava
Infolinka 02/59 363 225
Zákaznícka linka a hlásenie poistných udalostí 02/59 363 111
Fax 02/59 363 255
Email metlife@metlife.sk
Web stránka http://www.metlife.sk