Od dnešného dňa je známa nová príjmová hranica, do ktorej sa treba zmestiť, aby ste získali nárok na hypotéku so štátnym príspevkom pre mladých. Oproti súčasnej hranici klesne o 26 €, takže ak podáte žiadosť v novom roku (január-marec), Váš priemerný mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok môže byť maximálne 1088,10 €. Príjem dvoch žiadateľov sa posudzuje spoločne a nesmie presiahnuť 2176,20 €. V praxi to znamená, že jeden z dvojice žiadateľov môže zarábať viac ako je aktuálny strop pre jednotlivca.

Okrem príjmovej hranice je potrebné splniť aj podmienku veku, teda že vek žiadateľa (respektíve žiadateľov) nesmie presiahnuť v deň podania žiadosti 35 rokov.

Nižšie úroky a nižšie splátky majú svoje limity

byvanie pre mladychPri splnení vyššie uvedených podmienok a schválením hypotéky zo strany banky žiadatelia získajú až o 3% výhodnejšiu úrokovú sadzbu, pričom 2% dotuje štát a jedno percento odpustí hypotekárna banka. Príspevok sa poskytuje počas prvých piatich rokoch splácania, najviac zo sumy 50 000 € a najviac vo výške do 70 percent hodnoty zakladanej nehnuteľnosti.

Ak potrebujete získať úver vo väčšom objeme ako 50 000 €, rozdiel zo schváleného úveru a dotovanými 50 000 € sa bude úročiť štandardnou úrokovou sadzbou. Počas päťročného obdobia splácania zvýhodnenej hypotéky pre mladých tak mladí ľudia môžu ušetriť desiatky eur na mesačných splátkach.

Najlepšie podmienky sú v druhom kvartáli

V prípade, že sa v novom roku nezmestíte do príjmového stropu, nevešajte hlavu, ale vyčkajte do apríla. V druhom kvartáli (apríl-jún) má totižto šancu najviacej žiadateľov. V tomto období sa príjmová hranica posudzuje na základe priemernej mzdy v národnom hospodárstve za posledný štvrťrok predchádzajúceho roka, ktorú navyšujú trináste platy a koncoročné odmeny. Pekne to znázorňuje aj nižšie uvedená tabuľka.

hranica príjmu pre 1 osobu

hranica príjmu pre pár

1. kvartál 2013

1 016,60

2 033,20

2. kvartál 2013

1137,5

2 275,00

3. kvartál 2013

1 025,70

2 051,40

4. kvartál 2013

1 063,40

2 126,80

1. kvartál 2014

1 043,90

2 087,80

2. kvartál 2014

1 153,10

2 306,20

3. kvartál 2014

1 067,30

2 134,60

4. kvartál 2014

1 114,10

2 228,20

V druhom štvrťroku tohto roka stúpol príjmový strop o 110 €, podobný vývoj sa dá očakávať aj v nasledovnom roku. Hypotéka pre mladých je pre tisícky ľudí šancou na osamostatnenie sa od rodičov, či na zmenu bývania z nájomného bytu do vlastného. Okrem lacnejšie požičaných peňazí je veľkým plusom možnosť realizovať mimoriadne splátky úveru kedykoľvek a v akejkoľvek výške, bez poplatkov počas prvých piatich rokov splácania. Kto by však hypotéku splatil v prvých štyroch rokoch splácania, musí vrátiť štátny príspevok.