OTP Banka Slovensko, a.s. síce nepatrí medzi top 3 banky na Slovensku, čo sa týka trhového podielu, napriek tomu dokáže poskytovať zaujímavé služby a produkty predovšetkým pre súkromných klientov. Stratégia banky so zameraním na retailový segment a oblasť malých a stredných podnikateľov sa prejavuje pozitívne najmä s objeme poskytnutých úverov a vkladov získaných od klientov. OTP banka sa zameriava predovšetkým na perspektívnych mladých klientov, ktorých sa snaží udržať prostredníctvom ponuky inovatívnych produktov. Zameranie banky na individuálnych klientov sa prejavuje aj v neustále sa rozrastajúcej sieti obchodných miest. Aktuálne OTP banka disponuje sieťou až 65 pobočiek, strategicky rozmiestnených po všetkých regiónoch Slovenska. Centrála sa nachádza v Bratislave.

OTP banka je významným členom medzinárodnej skupiny bankových domov OTP Group, ktorá pôsobí až v deviatich krajinách Európy a ktorá prostredníctvom 1500 pobočiek obsluhuje až 11,9 miliónov klientov. Majoritným akcionárom banky je najväčšia maďarská banka OTP Bank Nyrt so sídlom v Budapešti, ktorá vlastní až 98,94 % všetkých akcií. Zvyšný podiel patrí menším akcionárom a slovenským spoločnostiam.

otp bankaOTP banka sa profiluje ako univerzálna banka retailového typu. Svojim klientom ponúka komplexné bankové služby, služby platobného styku a elektronického bankovníctva. Bankové služby zahŕňajú produkty ako bežné účty – takzvané otp kontá, ďalej sporiace a vkladové produkty, úvery a hypotéky. Práve v oblasti poskytovania úverov sa na Slovensku OTP banke dosť darí. Mimoriadne obľúbený je otp AUTO úver, ktorý poskytuje pre všetkých záujemcov s rovnakou, garantovanou úrokovou sadzbou vo výške 7,10 % p.a., ktorá sa nemení počas celej doby splatnosti a ktorá predstavuje aktuálne najlepšiu sadzbu na trhu. Z ponuky produktov tiež zaujme výnimočný sporiaci a bežný účet v jednom – takzvané otp konto 2v1, ktoré funguje ako bežný a sporiaci účet zároveň, Aj v tomto prípade poskytuje banka zaujímavé úročenie vkladov, vo výške až 2,5 % ročne. Neustálou inováciou bežných bankových služieb si OTP banka získava čoraz viac priaznivcov a verných klientov.

Kontaktné údaje

Adresa centrály OTP Banka Slovensko, a.s.

Štúrova 5, 813 54 Bratislava

Telefón 02/5979 1111
Fax 02/ 5296 3484
Telefón – Info linka 0850 111 222
Blokácia platobnej karty 0850 111 222

02 6828 5750

Email info@otpbanka.sk
Web stránka http://www.otpbank.sk/
Kód banky 5200
Označenie banky (znakový kód) OTPV
SWIFT kód / BIC OTPVSKBX