otp IDEAL úver je poskytovaný OTP bankou na investície súvisiace s rekonštrukciou nehnuteľností. Ak túžite po krajšom bývaní, vďaka tomuto produktu môžete získať rýchly spotrebný úver vo výške od 3000 € do 25 000 €. Pôžička sa dá získať aj na počkanie, bez založenia nehnuteľnosti a bez dokladovania účelu použitia finančných prostriedkov. Po vyčerpaní úveru tak nie je potrebné dokladať bločky a faktúry. Splátky je možné rozložiť na obdobie minimálne 12 mesiacov, maximálne však 7 rokov. Čerpanie úveru je možné okamžite po podpísaní zmluvy priamo na bežný účet klienta.

Lepšie podmienky pre aktívnych klientov

Zvýhodnenú úrokovú sadzbu až o jeden percentuálny bod získajú tí klienti, ktorí aktívne využívajú bežný účet v OTP banke. Čo to znamená? Zľavu z úroku vo výške 1 % získa ten klient, ktorý si nechá posielať na svoj bežný účet v OTP banke výplatu alebo iný príjem vo výške minimálne 300 € mesačne, ktorý zrealizuje v danom mesiaci minimálne 3 bezhotovostné transakcie platobnou kartou, minimálne jednu platbu prostredníctvom trvalého príkazu na úhradu alebo jednu platbu prostredníctvom inkasnej výzvy zo svojho účtu vedeného v OTP banke.

V prípade, že si klient úver nechá poistiť, získa ďalšiu zľavu zo štandardnej úrokovej sadzby vo výške 0,2 % p.a. Poistenie ochráni dlžníka a jeho rodinu v prípade nepredvídateľných nepriaznivých životných situácií. Poistenie je možné objednať ako doplnkovú službu v základnom ale aj v komplexnom balíku (detaily sú v tabuľke nižšie).

otp bankaPredčasné splatenie kedykoľvek a bez poplatku

Nezanedbateľnou výhodou tohto produktu je možnosť predčasného splatenia buď celkového alebo čiastočného formou mimoriadnej splátky bez poplatku a sankcií kedykoľvek. otp IDEAL úver tak predstavuje komfortný a jednoducho dostupný produkt na financovanie rekonštrukcie nehnuteľností.

Podmienky

Žiadosť si môžu podať občania s trvalým pobytom a bydliskom na Slovensku vo veku v čase podania žiadosti od 18-65 rokov. Na rýchle spracovanie posúdenie žiadosti si pripravte dva doklady totožnosti. Príjem nemusia dokladovať osoby, ktoré dajú banke súhlas na overenie príjmu v Sociálnej poisťovni. V opačnom prípade je potrebné predložiť potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti a podnikatelia predkladajú daňové priznanie za posledné dve ukončené zdaňovacie obdobia a potvrdenie o výške daňovej povinnosti.

Parametre

Názov poskytovateľa OTP banka Slovensko a.s.
Názov produktu otp IDEAL úver
Typ spotrebný účelový úver
Výška úveru od 3 000 € do 25 000 €
Splatnosť 1 -7 rokov
Úroková sadzba od 7,20 % p.a.

Poznámka: možnosť získať zľavu z úrokovej sadzby v prípade aktívneho využívania účtu (vo výške 1 % p.a.) a pri poistení úveru (zľava z úroku 0,2% p.a.)

Nutnosť viesť v banke bežný účet nie
Poplatky
Poplatok za spracovanie úverového obchodu 2 % z objemu poskytnutej sumy, min. poplatok je 33,00 €
Zmena úverovej zmluvy 65,00 €
Poplatok za predčasné splatenie / mimoriadnu splátku 0,00 €
Poplatok za hotovostnú splátku 2,00 €
Vystavenie potvrdenia na základe žiadosti klienta 17 € + DPH
Upomienka o neuhradení dlžnej sumy 25,00 €
Poistenie – voliteľná služba
Základný balík poistenia (zahŕňa poistenie pre prípad smrti poisteného z akýchkoľvek príčin a smrť poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu spôsobujúcich invaliditu) 3,95 % z výšky anuitnej splátky pôžičky
Komplexný balík poistenia (obsahuje navyše k základnému balíku aj poistenie rizika pracovnej neschopnosti a riziko straty zamestnania a z toho vyplývajúcej nezamestnanosti) 5,17 % z výšky anuitnej splátky