OTP banka má v ponuke zaujímavý aj keď málo propagovaný produkt, otp KONTO 2v1, ktorý by sa dal charakterizovať ako hybrid bežného a sporiaceho účtu. Produkt predstavuje jedinečnú kombináciu výhod klasického bežného účtu so sporiacim účtom, na ktorom môže klient získať atraktívny úrok ako na výhodnom sporení vo výške až 1,5 % p.a. Zákazníci OTP banky tak nemusia mať zvlášť vedený bežný a sporiaci účet, ale svoje financie môžu spravovať pod „jednou strechou“ a navyše s úrokom, ktorý je jeden z najlepších na trhu z ponuky sporiacich účtov. Úročenie 1,5 % p.a. však nie je samozrejmé, ale nárok naň získavajú klienti po splnení nasledovných podmienok:otp banka

  • zriadenie OTP konta s balíkom služieb MAX a aktivácia služby 2v1
  • kreditný obrat na účte klienta musí byť minimálne 330 €  (v prípade, že klient dva po sebe nasledujúce mesiace nesplní podmienku minimálneho kreditného obratu na účte vo výške aspoň 330 €, bude mu služba 2v1 deaktivovaná. Je možné kedykoľvek požiadať o opätovnú aktiváciu po splnení tejto podmienky)
  • úročenie je pásmové: atraktívna úroková sadzba vo výške 1,5 % p.a. platí pre zostatok na účte od 2 000,01 € do 12 000,00 €. Zostatok v ostatných pásmach je úročený štandardným úrokom pre otp konto (0,01 % p.a.)

Úroky sú pripisované kvartálne. Peniaze na účte si môže klient kedykoľvek vybrať, nebude za to platiť žiaden sankčný poplatok a dokonca nepríde ani o nasporené úroky (pokiaľ budú splnené vyššie uvedené podmienky, teda zostatok na účte nad 2001,01 € a kreditný obrat na účte min. 300 € za mesiac).

Cena

OTP konto s balíkom služieb Max nie je najlacnejšie – mesačne Vás bude stáť 8,99 EUR. V rámci tohto poplatku sú zahrnuté bežné bankové služby a produkty, ktoré sa často využívajú – napríklad vydanie a vedenie dvoch debetných kariet podľa výberu klienta (Maestro, Maestro BMK alebo VISA Electron), všetky platby kartou u obchodníkov, všetky výbery hotovosti z bankomatov OTP, všetky vklady a výbery na pobočke a množstvo iných služieb. OTP banka však ponúka možnosť získania zľavy z mesačného poplatku po splnení podmienok programu odmeňovania. Výška zľavy sa vypočíta podľa objemu kreditných obratov za daný mesiac na účte. V prípade, že je objem kreditných obratov na účte je v danom mesiaci minimálne 1500 €, tak získate 50 % zľavu z poplatku a 100 % zľavu (účet zdarma) získate ak je objem kreditných obratov minimálne 2500 €. Okrem vernostnej zľavy banka zaviedla v minulom roku aj manželskú zľavu vo výške 50 % z poplatku, v prípade, že manželia majú vedené dva samostatné účty s balíkom služieb MAX.