otp bankaOTP banka ponúka klasické refinancovanie (spojenie viacerých úverov do jedného) prostredníctvom produktu otp REFINANC expres. Získate ho bez akéhokoľvek ručenia a bez nutnosti založiť hnuteľný či nehnuteľný majetok. Rozsah úveru sa pohybuje v rozmedzí od 400 € do 25 000 € (s možnosťou vziať si peniaze navyše nad rámec konsolidovaných záväzkov, pri ktorých nie je potrebné dokladovať účel použitia). Klient si môže jednotlivé splátky rozložiť na obdobie od 1-9 rokov.

Podstatou refinancovania je spojenie viacerých nevýhodných pôžičiek (či už z banky, nebankovej inštitúcie, kreditných kariet či kontokorentov) do jedného s nižšou splátkou. Zníženie mesačnej splátky je možné dosiahnuť viacerými spôsobmi:

  1. Predĺžením lehoty splatnosti (to však neznamená, že v konečnom dôsledku zaplatíte na úrokoch menej, skôr naopak. Dlhšia lehota splatnosti znamená vyššie preplatenie na úrokoch a to aj v prípade, že banka je ochotná poskytnúť nižší úrok pri dlhšej splatnosti. Je to logické – splácať budete dlhšie, veriteľ na Vás viac zarobí, preto je ochotný poskytnúť nižší úrok ako pri kratšej splatnosti). Predĺžením lehoty splatnosti však viete pohodlne dosiahnuť zníženie splátky aj o 30 %.

  2. Znížením úrokovej sadzby – jeden väčší úver býva spravidla úročený výhodnejšou sadzbou ako viacero menších, vďaka čomu dôjde k zníženiu mesačnej splátky.

  3. Ušetrením na poplatkoch – spojením viacerých existujúcich záväzkov do jedného môžete ušetriť aj na poplatkoch. Aj relatívne neškodné úverové produkty – kreditné karty a povolené prečerpania niečo stoja.

OTP REFINANC expres navyše ponúka aj niekoľko výhod navyše. Každý záujemca, ktorý splní podmienky banky pre poskytnutie refinančnej pôžičky, získa automatické zníženie úrokovej sadzby o 1% p.a. oproti úroku a aktuálne splácaných úveroch.

Ďalšiu, až 2% zľavu z úroku banka poskytne pre svojich klientov, ktorí budú aktíve využívať svoj účet v OTP banke. Pod aktívnym využívaním účtu sa myslí presmerovanie mzdy alebo iného príjmu na tento účet vo výške minimálne 300 € mesačne, aspoň 3 krát mesačne zaplatiť platobnou kartou, a aspoň raz za mesiac zrealizovať jeden trvalý príkaz alebo jedno inkaso.

Ďalšie zníženie úroku (o 0,33 % p. a. ) banka ponúka pre tých, ktorí uzatvoria poistenie refinančného úveru. Pri využití všetkých vyššie uvedených zliav si tak môžete znížiť úrok na aktuálne splácaných pôžičkách až o – 3,33 % p.a.

V prípade, že budete splácať aspoň jeden zabezpečený úver, leasing, stavebný úver alebo pôžičku s úrokom nižším ako 6,50 %, po odpočítaní garancie 3,33 % p.a. Vám výsledný úrok vypočítajú na ktorejkoľvek pobočke banky vzhľadom a špecifiká takto refinancovaných záväzkov. OTP banka dlhodobo ponúka jedny z najnižších spodných hraníc úroku na refinančných pôžičkách (viď tabuľka nižšie)

Poplatky

Banka OTP banka Slovensko, a.s.
Produkt

otp REFINANC expres úver

Minimálny objem 400,00 €
Maximálny objem 25 000,00 €
Lehota splatnosti 1-9 rokov
Podmienky pre poskytnutie vek od 18-65 rokov, trvalý pobyt na Slovensku, pravidelný príjem
Na vybavenie budete potrebovať dva doklady totožnosti, úverové zmluvy k refinancovaným úverom a ich zostatok
Úrok od 5,90 % p.a.
Poplatky
Spracovanie žiadosti a poskytnutie úveru 0,00 €
Zmena zmluvy iniciovaná zo strany klienta 149,00 €
Vydanie potvrdenia na žiadosť klienta 20 € + DPH
Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka 0,5 % – 1% z predčasne splatenej istiny, maximálne v zákonom stanovenej výške
Splátka anuitnej splátky v hotovosti 2,00 €
Odklad splátok 20,00 €
Upomienka o dlžnej sume 25,00 €
Poistenie (dobrovoľné)
Úrazový balík poistenia 3,95 % z výšky anuitnej splátky
Úplný balík poistenia 5,17 % z výšky anuitnej splátky