Úver je záväzok, ktorý ovplyvňuje finančný rozpočet na niekoľko mesiacov až rokov. Napriek tomu k výberu konkrétneho úverového produktu pristupujeme nezodpovedne ba dokonca až ľahostajne. Šokujúce zistenia priniesli až tri nezávislé prieskumy. Prvý prieskum realizoval Navigátor bezpečného úveru. Organizátor položil respondentom zaujímavú otázku: „Z koľkých spoločností si vyberáte pri rozhodovaní o pôžičke?“ Po vyhodnotení údajov z prieskumu vyplynulo, že v priemere oslovujeme len 2 úverové spoločnosti. Tým sa v podstate podarilo poukázať na nízku úroveň finančnej gramotnosti v našich končinách. Tým, že si záujemcovia o pôžičku v priemere vyberajú len z dvoch ponúk, sa v podstate sami ochudobňujú o možnosť porovnávania a výberu tej najlepšej ponuky.

Podľa jedného zo spoluautorov Navigátora bezpečného úveru Petra Teplého je za tým hlavne nevedomosť množstva ľudí, že predzmluvný formulár a informácie ohľadom podmienok sú bezplatné a k ničomu nezaväzujú. Práve získanie čo najväčšieho množstva predzmluvných formulárov umožní zodpovedné porovnanie jednotlivých ponúk, z ktorých si môže spotrebiteľ následne vybrať tú najlepšiu, s jasne stanovenými podmienkami a finančne najvýhodnejšiu.

Mladšia generácia je obozretnejšia

Z údajov získaných z tohto prieskumu vyplynulo, že trend výberu úverových produktov sa vďaka mladej generácii pomaly ale iste mení. Mladí ľudia v priemere oslovia viac spoločností, neboja sa klásť dodatočné otázky a výberu poskytovateľa a konkrétneho produktu venujú oveľa viac času ako generácia ich rodičov, čo dokazuje väčšiu finančnú gramotnosť mladšej generácie.

Výška úroku nie je najdôležitejšie kritérium

Ďalší prieskum, tento krát z dielne nebankového subjektu Home Credit ukázal, že takmer polovica z nás pri výbere poskytovateľa pôžičky kladie najväčší dôraz na výšku úroku. Viacerí pritom zabúdajú na skutočnosť, že riziko nespočíva ani tak vo vysokej úrokovej sadzbe, ale v najrôznejších poplatkoch, o ktorých výške nám úroková sadzba nič nepovie. Je potrebné sa zaujímať aj o údaj RPMN – ročnú percentuálnu mieru nákladov, ktorá zahŕňa všetky dodatočné náklady na získanie úveru. Tento údaj považoval za najdôležitejšie kritérium pri dohadovaní úveru iba jediný človek z celej 500-vky respondentov. Veľmi znepokojujúce zistením je skutočnosť, že viac ako štvrtina opýtaných považuje za najdôležitejšie kritérium výšku mesačnej splátky. Inými slovami, zaujíma ich, aby platili čo najmenej a v podstate je im jedno, ako dlho budú úver splácať a že ho nakoniec môžu aj niekoľko násobne preplatiť. Naopak, nefinančné kritériá ako prehľadnosť zmluvy a jasne stanovené podmienky takmer nikoho nezaujímajú a pritom sa jedná o jedno z veľmi podstatných kritérií, od ktorého bude napríklad záležať výška poplatku za predčasné splatenie alebo sankcie v prípade omeškania. A tak sa nemôžeme čudovať, že najviacej sa stále darí spoločnostiam, ktoré majú reklamy postavené na „výške mesačnej splátky od…“ Čo na tom, že pôžičku budete potom splácať niekoľko rokov a preplatíte ju niekoľkonásobne….

No a do tretice poukázal na nízku úroveň finančnej gramotnosti FQ test národa, ktorý realizovala nadácia PARTNERS. Podľa tohto prieskumu nadpolovičná väčšina opýtaných nevedela zhodnotiť výhodnosť úveru – opäť sa výhodnosť či nevýhodnosť konkrétneho finančného produktu posudzovala na základe úroku a nie na podľa RPMN. No na otázku, ako zvládajú starostlivosť o svoje financie až 64 % ľudí uviedlo, že bez problémov.

Najdôležitejšie kritériá podľa ktorých sa rozhodujeme pri výbere pôžičky ilustruje aj nasledovný graf:

vyberame uverzdroj: telefonický prieskum, ktorý bol realizovaný v roku 2012 na vzorke 468 klientov Home Credit a.s. a 494 klientov Home Credit Slovakia a.s.