Štatistický úrad v piatok zverejnil výšku priemernej mzdy za posledný kvartál 2014 – nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla úroveň 918 €. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa tempo rastu zrýchlilo o 2,1 percentuálneho bodu na 3,5 %. V porovnaní s rastom nominálnej mzdy sa reálna mzda medziročne zvýšila o 3,5 % v dôsledku stability spotrebiteľských cien, ako konštatuje štatistický úrad vo svojej správe.

Najviac zarábajú zamestnanci v oblasti IT, financií a poisťovníctva

Najviac sa zarábalo tradične v odvetviach informačných a komunikačných činností, kde priemerná mzda dosiahla úroveň 1764 € za mesiac. Druhým najvýnosnejším zamestnaním boli finančné a poisťovacie činnosti s priemernou mzdou 1603 €. Treticu najlepšie platených odvetví uzatvára dodávka elektriny, plynu a pary s priemernou mzdou 1585 €.

peniaze v hotovostiNajmenej na výplatnej páske uvideli zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (v priemere 563 €), v ostatných činnostiach (627 €) a v stavebníctve (638 €). V desiatich odvetviach bola mzda nižšia ako bol celoslovenský priemer v národnom hospodárstve SR. Vo väčšine odvetví však nominálna mzda rástla v porovnaní s posledným kvartálom roka 2013 – najrýchlejšie tempo rastu zaznamenala priemyselná výroba (6,2%) a vzdelávanie (6%). Naopak, pokles zaznamenalo odvetvie nehnuteľností (-3,1 %), odborné a vedecké činnosti (-0,8 %), dodávka vody (-0,5 %), informačné a komunikačné činnosti (-0,3%). Sotva badateľný pokles o 0,1 % bol zaznamenaný v umení a v odvetví zábavy a rekreácie.

Bratislavský kraj navyšuje celoslovenskú priemernú mzdu

Z územného hľadiska si viac ako celoslovenský priemer nájdu na výplatnej páske len obyvatelia Bratislavského kraja (1158 €). V ostatných krajoch sa zarába podstatne menej – napríklad v prešovskom kraji 744 €, v trenčianskom 855 €. Každopádne vo všetkých krajoch došlo k rastu nominálnej mzdy v porovnaní s posledným kvartálom 2013, najviac si polepšili obyvatelia Nitrianskeho kraja s priemerným rastom mzdy až 4,7 %.

So zverejnením štatistík priemernej mzdy za posledný kvartál 2014 je známy údaj o priemernej nominálnej mesačnej mzde zamestnanca v národnom hospodárstve za celý uplynulý rok 2014, ktorá dosiahla hodnotu 858 €. Medziročne sa priemerná nominálna mzda zvýšila o 4,1 %, reálna vzrástla o 4,2 %

Ukazovateľ

1. Q. 2014

2. Q. 2014

3. Q. 2014

4. Q. 2014

Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR

821,00 €

857,00 €

837,00 €

918,00 €

Priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2014

858,00 €