prima banka logoBezúčelové spotrebné úvery sa podobajú ako vajce k vajcu. Má ich v ponuke každá tuzemská banka a líšia sa „len“ výškou úroku a drobnými benefitmi, na ktoré sa finančné domy snažia nalákať nových dlžníkov.

Čo ponúka pôžička z Prima banky? Najskôr základné fakty. Jedná sa o neúčelový spotrebný úver, ktorý je možné použiť na čokoľvek bez nutnosti dokladovania účelu použitia cez bločky a faktúry.

Prostredníctvom tohto úverového produktu môžete požiadať o sumu od 1000 €, maximálne však 15 000 €.

Čo sa týka rozsahu možného úveru, Prima banka veľmi štedrá nie je. Na trhu existujú spotrebáky s hornou hranicou úveru až do 30 000 EUR (pôžičku v takto vysokom objeme vybavíte napríklad v Slovenskej sporiteľni a v Poštovej banke). Aj keď je 30 000 EUR limit na spotrebnom úvere trochu extrém, drvivá väčšina tuzemských bánk vie poskytnúť na jednu neúčelovú pôžičku až 25 000 €.

Aj rozsah lehoty splatnosti nie je celkom štandardný. Minimálna splatnosť v Prima banke začína na 2 rokoch (bežne banky poskytujú splatnosť od 12, respektíve 13 mesiacov), maximálne môžete úver v PB splácať 9 rokov.

Výšku splátky pri vybraných objemoch a splatnostiach znázorňuje tabuľka nižšie:

tabulka splatok_pozicka prima banka

Aj na refinancovanie

Prostredníctvom pôžičky z Prima banky môžete refinancovať predtým poskytnuté nevýhodné úvery z iných finančných inštitúcií – preniesť si môžete spotrebné úvery, kreditné karty, povolené prečerpania, a nákupy na splátky. Refinancovanie je jednoduché, okrem požadovaných dokladov, ktoré sú uvedené v podmienkach nižšie, budete musieť predložiť aj potvrdenia o zostatkoch aktuálne splácaných úverov.

Výhodou refinancovania je okrem možnosti získania nižšieho úroku (či nižšej splátky) je sprehľadnenie výdavkov – namiesto niekoľkých splátok, ktoré sú splatné v rôznych dňoch mesiaca tak budete platiť len jednu splátku s jedným dňom splatnosti. Pri prenose pôžičiek však treba počítať s nákladmi na predčasné splatenie existujúcich záväzkov u súčasných veriteľov.

Predstavu o podmienkach pôžičiek z Prima banky získate zadaním požadovaných parametrov pôžičky do online kalkulačky dostupnej na webe banky:

kalkulacka uverova prima banka

Odpustenie poplatku

Prima banka poskytne vráti spracovateľský poplatok klientom, ktorí sa rozhodnú úver splácať z Osobného účtu v Prima banke. Najskôr však po 18 mesiacoch splácania. Aktuálne Vás vedenie Osobného účtu v PB vyjde na 3,90 € / mesiac.

Podmienky

Žiadosť si môžete podať na ktorejkoľvek pobočke Prima banky. Žiadateľom môže byť iba fyzická osoba strašia ako 18 rokov a mladšia ako 64 rokov, ktorá má pravidelný príjem zo zamestnania (zamestnanecký pomer musí trvať dlhšie ako 3 mesiace), príjem z podnikania (živnostník musí vykonávať podnikateľskú činnosť po dobu min. 12 mesiacov). Žiadosť si môže podať aj starobný alebo výsluhový dôchodca. Na vybavenie sa požadujú nasledovné doklady: občiansky preukaz a potvrdenie o príjme.

Parametre

Názov poskytovateľa Prima banka Slovensko
Názov produktu Pôžička
Typ úveru bezúčelový spotrebný úver
Objem úveru 1000 -15000 €
Splatnosť 2-9 rokov
Zabezpečenie bez zabezpečenia a bez ručiteľa
Úroková sadzba od 7,90 % p.a.
Poplatky
Poplatok za poskytnutie 3 % z objemu úveru

Poznámka: pri splácaní z Osobného účtu vedeného v PB vrátenie poplatku po 18 mesiacov splácania. Na vrátenie poplatku má nárok len taký klient, ktorý nezrealizoval mimoriadnu splátku a ktorý sa nikdy nedostal do omeškania so splátkou trvajúceho dlhšie ako 5 dní

Predčasné splatenie úveru alebo jeho časti formou mimoriadnej splátky 0,5% z predčasne splatenej čiastky úveru (ak je zostatková splatnosť úveru 1 rok a menej) a 1 % v prípade že do konca lehoty splatnosti je viac ako jeden rok

Poznámka: predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka je bezplatná, ak suma uskutočnených predčasných splátok úveru vrátane aktuálne vykonávanej predčasnej splátky nepresiahne za predchádzajúcich 12 mesiacov sumu 10 000,00 EUR

Hotovostná splátka 2,50 €
Zmena zmluvných podmienok na klientovu žiadosť 40,00 €
Sankcie a pokuty
Sankčná úroková sadzba 5 % p.a.
Upomienka 15,00 €
Výzva na splatenie úveru 30,00 €
Porušenie zmluvných podmienok 200,00 €