S účinnosťou od prvého februára 2016 nastala v oblasti bankových platieb významná zmena: prestalo platiť klasické číslo bankového účtu, ako sme ho dovtedy poznali.

Všetky platby, trvalé príkazy a inkasá sa začali zadávať vo formáte IBAN (International Bank Account Number). Namiesto desaťmiestneho čísla národného účtu (BBAN – Basic Bank Account Number – základné bankové číslo účtu) sa zaviedlo používanie IBAN čísla, ktoré má pre Slovensko až 24 alfanumerických znakov (maximálna dĺžka je 34 znakov). Jednotlivé krajiny EÚ a EHP môžu mať rôznu dĺžku tohto čísla.

Z čoho pozostáva IBAN?

Prvé dva znaky predstavujú vždy kód krajiny (SK), ďalšie dva znaky sú kontrolné číslice. Nasleduje štvormiestny kód banky, predčíslie a desaťmiestne základné číslo účtu.

Prechod zo základného čísla účtu na medzinárodný bol záverečnou fázou projektu SEPA – jednotnej oblasti platieb v eurách. Nešlo pritom o žiadnu novinku. Číslo účtu vo formáte IBAN sa používalo aj pre domáce platby už takmer dva roky pred jeho definitívnym zavedením v roku 2016.

Od februára 2014 až do začiatku februára 2016 trvalo prechodné obdobie, keď bankový klient pri zadávaní platby mohol zadať aj klasické desaťmiestne číslo účtu, pričom banka IBAN doplnila automaticky. Od februára 2016 však už klasický účet nebolo možné zadať. Pri prevode finančných prostriedkov treba od tohto termínu vždy poznať IBAN.

Kde zistiť, aký je Váš IBAN?

Pokiaľ nepoznáte svoj IBAN, nájdete ho na výpise z bankového účtu, v internet bankingu, povedia vám ho aj na info linke banky, prípadne sa môžete osobne informovať na ktorejkoľvek pobočke Vašej banky.

Pri zadávaní jednorazových platieb využívajte pomôcky. To, na čo si museli klienti bánk zvyknúť, bolo predovšetkým zadávanie dlhšieho čísla účtu. Pri kopírovaní 24 znakov a mazaní medzier môže ľahko dôjsť k chybe. Preto banky svojim klientom odporúčajú využívať pomôcky.

Príkladom je IBAN skener. Je to funkcia mobile bankingu, vďaka ktorej predídete chybám pri kopírovaní čísla účtu. Pomocou kamery smartfónu sa z papierovej alebo elektronickej faktúry pretransformuje IBAN do platobnej aplikácie.

Ďalšou skvelou pomôckou je skener QR kódu – ten má k dispozícii väčšina významných bánk. Funguje tak, že kameru telefónu priložíte ku kódu vytlačenému a faktúre alebo poštovej poukážke. Výhodou je, že načítaním kódu sa do platobného príkazu nenakopíruje len číslo účtu, ale aj suma, ktorá sa má zaplatiť, variabilný a prípadne konštantný symbol. Klient tak zosnímaním čiarového alebo QR kódu získa kompletne vyplnený platobný príkaz, ktorý už len stačí odoslať.