Sberbank ako jedna z mála bánk na Slovensku má v ponuke netradičný vkladový produkt – takzvaný rastový vklad, a to nie jednu ale hneď tri verzie. Možno ste sa s pojmom rastový vklad stretli prvý krát. O čo sa vlastne jedná? Tento vkladový produkt je charakteristický tým, že na ňom postupne rastú úroky. V podstate je veľmi podobný klasickým termínovaným vkladom, akurát že klient má po skončení jednej periódy možnosť získať na ďalšie obdobie vyšší úrok. Úroky sa pripisujú na konci každej periódy. V deň obnovy, prípadne niekoľko nasledujúcich dní má sporiteľ možnosť si svoj vklad vybrať spolu s úrokmi bez poplatku. Pri výbere finančných prostriedkov mimo bankou stanovenej lehoty musí klient počítať s vyrúbením poplatku „vďaka“ ktorému príde o časť prípadne celý zarobený úrok.

Po pripísaní úrokov na konci periódy sa vklad automaticky predlžuje na ďalšie obdobie, tentokrát s vyšším úrokom.

Výhodou oproti terminovanému vkladu s dlhšou viazanosťou je možnosť častejšie si vyberať úspory bez sankcií. Nevýhodou rastových vkladov je komplikovanejšie porovnávanie reálnych úrokov. Aj keď ich poskytovatelia sľubujú atraktívne úroky v poslednom období, na získanie reálnej predstavy o výške zhodnotenia finančných prostriedkov je potrebné úroky spriemerovať za všetky obdobia.

Späť ale k rastovým vkladom Sberbank. Banka ponúka až 3 alternatívy tohto vkladového produktu:

Rastový vklad III s viazanosťou 36 mesiacov (viazanosť 3 x 12 mesiacov)

Obnova

1. obdobie

2. obdobie

3. obdobie

Úroková sadzba (% p.a.)

1,00

2,00

3,00

priemerná úroková sadzba

2% p.a. za 36 mesiacov

sberbank_logo2Na tomto vklade postupne rastie úrok, v prvom roku získa klient úrok 1%, v druhom 2% a v treťom roku až 3%. Úroky sa pripisujú na konci každej periódy. V čase obnovy a 7 dní potom je možné finančné prostriedky vybrať bez sankcií a straty úrokov. V prípade predčasného výberu mimo obdobia obnovy sa platí poplatok podľa platného Sadzobníka poplatkov (strata úroku podľa doby viazanosti pri termínovanom vklade). Prípadným výberom z účtu sa nemení úroková sadzba vkladu.

Podmienky pripisovania úrokov a možnosti predčasného výberu bez poplatkov na konci každej periódy platia aj pre ostatné verzie rastového vkladu II a I.

Rastový vklad II s viazanosťou 36 mesiacov (viazanosť 4 x 9 mesiacov)

Obnova

1. obdobie

2. obdobie

3. obdobie

4. obdobie

Úroková sadzba (% p.a.)

0,50

1,10

1,70

2,30

priemerná úroková sadzba

1,40 % p. a. za 36 mesiacov

prvých 9 mesiacov sa vklad úročí sadzbou 0,50% p.a. a úrok rastie v každej ďalšej perióde až na 2,30 % p.a.

Rastový vklad I s viazanosťou 20 mesiacov (viazanosť 4 x 5 mesiacov)

Obnova

1. obdobie

2. obdobie

3. obdobie

4. obdobie

Úroková sadzba (% p.a.)

0,40

1,00

1,60

2,20

priemerná úroková sadzba

1,30 % p. a. za 20 mesiacov

Banka si nestanovuje minimálnu ani maximálnu výšku vkladu. Finančné prostriedky na vkladovom účte sa budú úročiť iba v prípade, že zostatok je min. 330 €. Vklad sa realizuje jednorázovo, neskôr nie je možné realizovať ďalšie dodatočné prívklady.