Každý rodič by rád svojmu potomkovi rád uľahčil štart do života po finančnej stránke – to je aj dôvod, prečo sa produkty sporenia pre deti tak ľahko predávajú. Spôsobov ako sporiť deťom je niekoľko – od stavebného sporenia, cez investovanie do podielových fondov až po konzervatívne stratégie ako sú vkladné knižky či sporiace účty.

Hlavne pravidelne a dlhodobo

Bez ohľadu na to, pre akú formu sa nakoniec rozhodnete, dôležité je začať sporiť čo najskôr – ideálne hneď od narodenia, aby ste peniazom umožnili v čase rásť. Nie je ani tak dôležité sporiť veľké sumy, ale skôr si zakladajte na pravidelnosti a dlhodobosti.

Pokiaľ Vám stavebné sporenie príliš nevonia a v investovaní si neveríte alebo nechcete vôbec riskovať, potom zostávajú už len konzervatívnejšie možnosti – napríklad taký sporiaci účet.

slsp logo noveŠpecializované produkty detského sporenia majú v ponuke viaceré tuzemské banky, a SLSP ako najväčšia banka nesmie zostať mimo hry. Slovenská sporiteľňa ponúka sporenie pre deti, s viacerými úrovňami úročenia.

Základná sadzba je síce len 0,50 % p.a., no klient môže pri pravidelnom zasielaní finančných prostriedkov z Osobného účtu vedeného v SLSP v prospech účtu sporenia trvalým príkazom (v minimálnej sume 250 €, detailné podmienky v parametroch nižšie) získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu, ktorá je aktuálne 1,00 % p.a.

Mesačne môžete posielať na účet sporenia sumu od 10 € do 500 €, podľa Vašich finančných možností. Okrem toho banka umožňuje poslať raz do roka mimoriadny vklad v súhrnnej výške až 2500 €. Pri príležitosti 6. a 15. rokov veku dieťaťa Slovenská sporiteľňa navyše pripíše úrokový bonus – samozrejme po splnení podmienok.

Podmienky na získanie úrokového bonusu na detskom sporiacom účte:

  • nepretržite sporiť sumu aspoň 10 € mesačne po dobu minimálne troch za sebou nasledujúcich rokov predchádzajúcich 6. a 15. roku života dieťaťa (ďalej „sledované obdobie“)
  • úrokový bonus vo výške priemerného ročného úroku pred zdanením za príslušné sledované obdobie získa klient v prípade, že v sledovanom období nedôjde k nakladaniu s viazaným vkladom na účte sporenia.

Výhodou produktu je mesačné pripisovanie úrokov, mínusom je o niečo komplikovanejšia schéma úročenia – základná, zvýhodnená a bonusová sadzba, ktoré komplikujú porovnávanie s konkurenciou, aj keď sa dá pochopiť, že banka lepším úrokom motivuje k pravidelnému sporeniu.

Parametre

Názov banky Slovenská sporiteľňa a.s.
Názov produktu Sporenie pre deti
Nutnosť pravidelne sporiť nie
Minimálna výška sporenia 10 € mesačne
Maximálna výška sporenia 500 € mesačne
Mimoriadny vklad 2500 € ročne
Úroková sadzba (základná) 0,50 % p.a.
Úroková sadzba (zvýhodnená) 1,00% p.a. (po splnení podmienok programu Lepšie úroky)

Poznámka: na získanie zvýhodnenej sadzby je potrebné si na účet vedený v SLSP posielať príjem vo výške minimálne 1,5 násobku mesačnej sumy sporenia, minimálne 250 €

Úroková sadzba pre vkladové pásmo do 10 EUR a nad 50 000 EUR
pre viazaný vklad
0,01% p.a.
Frekvencia pripisovania úrokov mesačne
Zriadenie 0,00 €
Vedenie sporiaceho účtu 0,00 €
Zrušenie 0,00 €

Úrazové poistenie k Sporeniu pre deti (do 14 rokov)

súčasťou je krytie pre nasledovné riziká:

  • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 350 % (pri poistnej sume 3300 €)
  • priemerný čas nevyhnutného liečenia v dôsledku úrazu (poistná suma 750 €)
  • detské zlomeniny
12 € / rok