Slovenská sporiteľňa je aktuálne jednotkou na slovenskom bankovom trhu. Profiluje sa ako moderná banka s dlhoročnou tradíciou, ktorá siaha až do roku 1825. Významným krokom vpred bol pre Slovenskú sporiteľňu rok 2001, kedy sa zaradila do jednej z najväčších stredoeurópskych bankových skupín Erste Group, ktorá poskytuje služby viac ako 17,7 milióna klientom prostredníctvom svojich zastúpení v 8 krajinách strednej a východnej Európy. Napríklad v Českej republike je členom Erste Group Česká spořitelna. Bankové služby sa oplatí v Slovenskej sporiteľni využívať, v prípade, že často cestujete do Českej republiky, či už súkromne alebo služobne – poplatky za výber z bankomatov v Českej spořitelni neplatíte, rovnako ako aj v iných bankomatoch patriacich do skupiny Erste Group v Európe.

slovenska_sporitelna_logoSLSP sa zameriava na poskytovanie bankových služieb pre individuálnych klientov. Vďaka najrozsiahlejšej sieti obchodných miest rozmiestnených po všetkých regiónoch Slovenska je vždy blízko svojim klientom. Mimoriadne sa jej darí v oblasti vydávania platobných kariet – s 31 % podielom objemu transakcií je v tejto oblasti skutočným leadrom na trhu. Klienti si obľúbili najmä karty s funkciou „money back“ – teda také, ktoré vracajú isté percento z každej bezhotovostnej platby kartou späť na účet majiteľa. Po úspechu odmeny za platby kartou vo výške 0,5 % ktoré SLSP poskytuje majiteľom debetných kariet k vybraným účtom, umožnila banka túto funkciu aj na kreditných kartách – majiteľ kreditnej karty môže vďaka odmene za platbu kartou získať z každého nákupu až 1 % späť na svoj účet. Okrem platobných kariet má Slovenská sporiteľňa v ponuke množstvo bežných účtov, sporiacich a vkladových produktov a veľmi silné postavenie na trhu má v oblasti poskytovania úverov na bývanie, vrátane hypotekárnych.

Kontaktné informácie

Názov banky Slovenská sporiteľňa a.s.
Hlavné sídlo / Korešpondenčná adresa Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Telefón 02/48 621111
Fax 02/58 268670
Info linka Volania zo SR:

0850 111 888

0915 111 888

0910 111 888

Volania zo zahraničia:

+421 258 268 111

+421 915 111 888

+421 910 111 888

V prípade krádeže karty volajte linku 0850111888
Web s http://www.slsp.sk
Email info@slsp.sk
Kód banky 0900
Označenie – znakový kód SLSP
SWIFT kód GIBASKBX
Akcionári Erste Bank 100 %