Najväčšia komerčná banka na Slovensku, Slovenská sporiteľňa a.s. ponúka mladým ľuďom možnosť požičať si na štúdium, na brigádu či jazykový pobyt v zahraničí, na financovanie nákladov s bývaním a cestovaním alebo na čokoľvek iné formou prostredníctvom Spotrebného úveru na čokoľvek pre vysokoškolákov. Banka poskytuje tento úverový produkt v objeme od 1000 € do 8500 € so splatnosťou jeden až desať rokov. Použité peňažné prostriedky nie je potrebné banke dokladovať, nakoľko sa jedná o neúčelový úver.

slovenska_sporitelna_logoTáto pôžička je špeciálne určená pre študentov denného vysokoškolského štúdia od prvého do posledného ročníka a interným doktorandom. Žiadateľ musí byť v čase podania žiadosti vo veku od 18-26 rokov a musí mať trvalý pobyt na území Slovenska. Banka bude akceptovať aj žiadosti osôb, ktoré dennou formou študujú na vysokej škole v zahraničí. Podmienkou pre poskytnutie úveru je predloženie občianskeho preukazu, potvrdenia o vysokoškolskom štúdiu a ručenie ručiteľom s pravidelným príjmom, ktorý je potrebné doložiť formou potvrdenia o výške príjmu od zamestnávateľa. Slovenská sporiteľňa poskytuje úver pre študentov s fixnou úrokovou sadzbou vo výške 8,50 % p.a, ročne, ktorá je rovnaká pre všetkých žiadateľov, bez ohľadu na výšku príjmu ručiteľa. Tento úrok je navyše garantovaný a počas celej doby trvania úverového vzťahu sa nebude meniť.

Základné informácie o produkte

Názov poskytovateľa SLSP
Názov produktu Spotrebný úver na čokoľvek pre vysokoškolákov
Typ bezúčelový úver
Objem úveru 1000 -8500 €
Minimálna lehota splatnosti 12 mesiacov
Maximálna lehota splatnosti 120 mesiacov
Zabezpečenie banka požaduje zabezpečenie ručiteľom s pravidelný príjmom (ručiteľom môže byť jeden z rodičov alebo ktorákoľvek iná dospelá osoba s pravidelným príjmom)
Úroková sadzba 8,50 % ročne
Sankčný úrok z omeškania 5,00%
Cenník poplatkov
Spracovateľský poplatok min. 39 €, max. 239 € (záleži od objemu schválenej sumy)
Mesačný poplatok za správu a vedenie účtu 2,99 € / mesiac
Zmena zmluvných podmienok na klientovu žiadosť 39,00 €
Predčasné splatenie / mimoriadna splátka 0,5% z výšky mimoriadnej splátky ak do konca lehoty splatnosti zostáva menej ako 1 rok a

1 % z výšky predčasne splatenej sumy ak do konca lehoty splatnosti zostáva viac ako 1 rok

Upomienka 25,00 €
Poistenie voliteľná služba
Rozšírený súbor poistenia (pre prípad smrti, plnej a trvalej invalidity, pracovnej neschopnosti ) 3,50 % zo splátky úveru za mesiac
Komplexný súbor poistenia (pre prípad smrti, invalidity, pracovnej neschopnosti a straty zamestnania) 5,50 % zo splátky úveru za mesiac