Štátny príspevok pre mladých garantuje nižšie splátky hypotéky na 5 rokov – Finanza.sk

Štátny príspevok pre mladých garantuje nižšie splátky hypotéky na 5 rokov

Štátny príspevok pre mladých predstavuje formu štátnej podpory bývania pre mladých ľudí od 18 do 35 rokov. Štát s cieľom uľahčiť otázku financovania vlastného bývania mladých ľudí poskytuje zvýhodnenú sadzbu hypotekárnych úverov a to na dobu až 5 rokov. Výška ŠPM pre stanovuje každý rok zákonom o štátnom rozpočte a platí pre všetky uzatvorené zmluvy v nasledovnom kalendárnom roku. Nárok na štátny príspevok si uplatňuje záujemca prostredníctvom vybranej hypotekárnej banky, na základe žiadosti, ktorú predloží. Pre rok 2013 je výška ŠPM stanovená nasledovne:

 • 2 % prispieva štát zo štátneho rozpočtu
 • 1 % zľavu z úroku poskytuje príslušná banka, s ktorou je uzatvorená zmluva o hypotekárnom úvere

mladý párV prípade, že spĺňate zákonom stanovené podmienky, môžete získať celkovú zľavu z úrokovej sadzby vo výške až 3 %. Mladí ľudia často riešia otázku, či sa počas splácania hypotéky štátny príspevok nezruší. Odpoveď na túto otázku je trochu komplikovanejšia. Žiadosť o poskytnutie ŠPM sa posudzuje iba jeden krát a to pri podaní žiadosti o hypotekárny úver. Akonáhle Vám bola žiadosť schválená, máte istotu, že počas 5 rokov máte priznaný hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých. V čom však istotu mať nebudete, je výška príspevku. Ako bolo uvedené vyššie, tá sa mení a nanovo stanovuje každý rok. Záleží len od toho, aké bude konečné znenie zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok. Ak bude schválený príspevok štátu vo výške napríklad 1 %, Vaše splátky porastú, ak zostane rovnaký (2 %), splátky zostanú nezmenené. No a v najlepšom prípade sa môže stať, že výška štátneho príspevku môže rásť napríklad na 3 %. V takomto prípade splátka Vašej hypotéky klesne. Suma sumárum, schválením úveru získavate nárok na štátny príspevok pre mladých počas prvých piatich rokov splácania, no výška tohto príspevku nie je garantovaná, ale mení sa – zvyšuje sa alebo znižuje podľa Zákona a štátnom rozpočte.

Aké sú podmienky pre získanie štátom dotovanej hypotéky?

 • žiadateľ je fyzická osoba, ktorá je v čase podania žiadosti o hypotéku vo veku od 18-35 rokov. Nárok na poskytnutie ŠPM nie je podmienený uzatvorením manželstva, to znamená, že požiadať oň môže aj slobodný človek alebo nezosobášený pár. V prípade že žiadateľmi sú dve osoby, obaja musia spĺňať podmienku veku – teda byť starší ako 18 rokov a zároveň nemať viac ako 35 rokov.

 • priemerný mesačný príjem žiadateľa za za kalendárny rok predchádzajúci roku v ktorom je podaná žiadosť o hypotekárny úver nepresiahol 1,3 násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR. Ak sú žiadateľmi manželia, ich maximálny spoločný mesačný príjem nesmie presiahnuť hranicu 2,6 násobku priemernej mesačnej mzdy. Príjem žiadateľa sa pre účely poskytnutia ŠPM vypočíta ako priemer z predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorá sa porovná s priemernou mesačnou mzdou v národnom hospodárstve za štvrťrok predchádzajúci kalendárnemu štvrťroku, ktorý predchádza kalendárnemu štvrťroku, v ktorom žiadateľ podal žiadosť o hypotekárny úver. Z tohto vyplýva, že príjmová hranica pre poskytnutie dotovanej hypotéky sa mení každý štvrťrok na základe zverejnenia aktuálnej priemernej mzdy Štatistickým úradom SR.

Štátny príspevok pre mladých od 1.7.2013 – 31.9.2013

Od 1.7.2013 sa mení výška mzdy pri ktorej je možné získať hypotéku pre mladých. Na dotovanú hypotéku budú mať nárok tí, ktorých priemerná mesačná mzda nepresiahne 1025,70 €. Manželia, ktorí budú o úver žiadať spoločne to bude maximálne 2051,40 €.

Štátne dotácie majú svoje limity

Nevýhodou je, že štátny príspevok sa poskytne len na úvery do hodnoty 50 000 €. Ak by si žiadateľ chcel vziať úver na vyššiu sumu, tak sa zvýhodnená úroková sadzba uplatní len na sumu max. 50 000 € a nad túto sumu sa bude úver úročiť štandardným úrokom. Dotáciu je možné získať na úver maximálne do sumy 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Výhody

Okrem zvýhodnenej úrokovej sadzby až o tri percentuálne body sa s hypotékou pre mladých spájajú aj iné pozitíva:

 • možnosť požiadať o odklad splátok istiny alebo zníženie mesačnej splátky až o 50 % na obdobie 2 rokov pri narodení dieťaťa

 • možnosť predčasného splatenia a mimoriadnej splátky bez poplatku počas prvých piatich rokov splácania

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

3 komentáre »

 1. Katarína Šoltésová júl 29, 2014 z 8:07 am - Reply

  Dobrý deň,
  o hypotéke pre mladých so štátnym príspevkom som si toho prečítala už veľa a vždy približne to isté. A tak sme si minulý týždeň podali žiadosť v Slovenskej sporiteľni. Žiadali sme úver 30 000 € (čo je 100 % kúpnej ceny, ale hodnota nehnuteľnosti je 35 730 €). Potom sme si chceli sumu znížiť na 25 000 €, pretože na 70 % hodnoty nehnuteľnosti nám bude poskytnutý príspevok 3 % na 5 rokov. Všetko sme dohodli a bolo to v poriadku. Následne asi o hodinu mi volala pani z banky, že sme sa asi zle pochopili, lebo štátny príspevok môžu poskytnúť len do 70 % hodnoty kúpnej ceny. Tak ja tomu už prestávam rozumieť. Ako to vlastne je? Môžem sa odvolať? Ešte sme nič nepodpísali a takýmto štýlom ani nepodpíšeme.
  Prosím Vás o radu a odpoveď.
  S pozdravom,
  Mgr. Katarína Šoltésová

 2. Nada júl 29, 2014 z 9:02 am - Reply

  Katarína, odvolanie Vám určite nepomôže. Podmienky poskytovania štátneho príspevku pre mladých sú jasne stanovené a žiadateľom zostáva buď ich akceptovať, alebo si peniaze na bývanie zohnať iným spôsobom. Skúste prípadne osloviť iné banky, ale podmienky sú všade rovnaké…

 3. Katarína Šoltésová júl 29, 2014 z 1:07 pm - Reply

  Ďakujem. Nerozumiem ale ako mi môže banka povedať, že mi dajú s príspevkom 70 % kúpnej ceny, keď štátny príspevok je na 70 % hodnoty nehnuteľnosti (a to je dosť rozdiel)…

Poslať odpoveď »