V dobe rekordne nízkych úrokových sadzieb sú vo väčšej výhode dlžníci ako sporitelia. Tí, ktorí disponujú istými úsporami nemajú veľa možností, kam ich uložiť so slušným zhodnotením a bez rizika. Úroky na vkladových produktoch sa už poriadne dlho pohybujú na bode mrazu a tak banky vymýšľajú spôsoby, ako nalákať klientov na vyššie výnosy. Väčšinou začínajúcich investorov zlomia na produkty kombinujúce terminovaný účet a investovanie do vybraných podielových fondov. Potenciál lepšieho zhodnotenia peňazí však zase nevonia sporiteľom, ktorí chcú peniaze na istý čas odložiť s nulovým rizikom, a s čo najvyšším garantovaným úrokom.

sberbank_logo2Sberbank teraz cieli presne a túto skupinu sporiteľov, pre ktorú si pripravila tkz. štedrýTERMÍNOVANÝvklad s úrokom 3 % na 9+9 mesiacov. Platí pre vklady od 300 €. Počas prvých deviatich mesiacoch sa budú vložené finančné prostriedky úročiť 1,5 % p.a. a nasledovných 9 mesiacov trvania vkladu bude úrok 2,5 % p.a. Úroky vo výške 3 % sa pripíšu po 18 mesiacoch od zriadenia vkladu. Napríklad pri vklade 5000 € by bol po 9 mesiacoch čistý zisk po zdanení 45,56 €, po 18 mesiacoch 121,50 €.

Následne bude vklad automaticky obnovený s úrokovou sadzbou platnou v tom čase a s rovnakou dobou viazanosti.

Po prvej fáze sporenia možnosť vybrať vklad bez sankcií

Výhodou je, že po prvých deviatich mesiacoch je možné vklad vybrať alebo zrušiť bez akýchkoľvek poplatkov. V prípade predčasného výberu finančných prostriedkov pred dohodnutou lehotou viazanosti sa platí poplatok v zmysle sadzobníka banky (mimo výberu po 9 mesiacoch)

Konkurencia s podstatne nižším zhodnotením

Konkurenčné termínované vklady s viazanosťou na 18 mesiacov sa poskytujú s podstatne nižším úrokom. VÚB aktuálne ponúka na takýto termínovaný vklad len 0,30 % p.a., SLSP 0,40 % p.a., Unicredit Bank 0,75 % p.a. Úročenie nad jedno percento pri terminovanom vklade s viazanosťou na rok a pol prekračuje len otp banka (1,20 % p.a.) a Privat Banka na svojom Fix konte (1,80 % p.a.)

Parametre

Názov banky Sberbank Slovensko, a.s.
Názov produktu štedrýTERMÍNOVANÝvklad
Minimálny vklad 300,00 €
Viazanosť 18 mesiacov (9+9)
Úrok prvých 9 mesiacov: 1,5 % p.a.

nasledovných 9 mesiacov: 2,5 % p.a.

Pripisovanie úrokov na konci viazanosti
Poplatky
Zriadenie termínovaného vkladu 0,00 €
Vedenie TV 0,00 €
Zrušenie 0,00 €
Predčasný výber pred dohodnutou lehotou viazanosti strata úroku za aktuálny počet dní od zriadenia TV