V ponuke sporenia a vkladov ČSOB nechýba ani termínovaný vklad, ktorý je vhodný pre záujemcov o zhodnotenie úspor formou tradičných produktov.

Aj keď sa nedá povedať, že termínované vklady by boli atraktívnym spôsobom zhodnotenia úspor, majú jednu výhodu a síce garantovanú úrokovú sadzbu počas celej doby viazanosti vkladu.

Čím dlhšiu viazanosť zvolíte, tým lepšie úročenie vkladu získate. Klient má na výber z nasledovných viazaností: 1,3, alebo 6 mesiacov alebo 1,2 alebo 3 roky. Pri najdlhšom, trojročnom termínovanom vklade banka aktuálne ponúka úrok 0,80 % p.a.csob-logo

Výhodou je, že úroky sa počítajú denne, vyplácané sú v deň splatnosti. Pri viazanostiach nad 1 rok ČSOB vypláca úroky každoročne, vždy k výročiu vkladu.

Samozrejmosťou je bezplatné zriadenie a vedenie vkladu. Mínusom je pomerne vysoký minimálny vklad a zostatok, ktorý je až 500 €. Vklad je možné viesť v domácej mene aj vo vybraných cudzích menách (viď tabuľka nižšie).

Parametre

Názov banky ČSOB a.s.
Názov produktu Termínovaný vklad
Mena EUR CZK USD GBP CHF CAD AUD
Minimálny vklad/ zostatok 500 EUR 10 000 CZK 500 USD 300 GBP 800 CHF 500 CAD 800 AUD
Viazanosť

/ úrok v % p.a.

1 mesiac

(1M)

3M 6M 12M 24M 36M
EUR 0,05 0,20 0,30 0,60 0,70 0,80
CZK 0,01 0,01 0,01 0,01
USD 0,01 0,01 0,05 0,10
GBP 0,01 0,01 0,01 0,15
CHF 0,01 0,01 0,01 0,01
CAD 0,01 0,01 0,35 0,70
AUD 1,60 1,70 1,80 1,90
Kapitalizácia úrokov áno
Možnosť automatickej obnovy vkladu áno
Povinnosť viesť v banke účet nie
Pripisovanie úrokov na konci viazanosti, pri viazanostiach dlhších ako 1 rok priprisovanie úrokov každoročne, vždy k výročiu vkladu
Poplatky  
Zriadenie TV 0,00 €
Vedenie TV 0,00 €
Hotovostný vklad 0,00 €
Sankčný poplatok za predčasný výber pred uplynutím dohodnutej doby uloženia vkladu

(% z vyberanej sumy, v závislosti od doby viazanosti vkladu/výpovednej lehoty):

od 7 do 12 mesiacov vrátane 1,00 %

od 13 do 24 mesiacov vrátane 1,25 %

od 25 mesiacov 1,50 %