V ponuke kreditných kariet UCB má svoje pevné miesto VISA Electron, ktorá patrí k základným produktom v tejto kategórii. Vydáva sa s platnosťou na tri roky s možnosťou automatického predĺženia platnosti. Poskytuje sa s pomerne nízkym úverovým rámcom od 235 EUR, maximálne však do 1000 EUR. Výška schváleného úverového rámca bude závisieť od bonity klienta (minimálne sa však požaduje mesačný príjem 280 € v čistom ). Nevýhodu v podobe nižšieho úverového rámca však vyváži nízky mesačný poplatok za vedenie karty, ktorý je iba 1,10 € mesačne.Tento produkt tak ocenia najmä tí, ktorí chcú mať vo forme kreditky istú finančnú rezervu ale ktorí nechcú mesačne veľa minúť na poplatky súvisiace s jej vedením.

V prípade, že budete kartu využívať častejšie, môžete získať späť mesačný poplatok po splnení podmienok programu pre verných. Unicredit Bank vráti poplatok za hlavnú kartu ak v danom mesiaci dosiahnete na kartovom účte objem bezhotovostných transakcií vo výške minimálne 159 €.

 Využitie

 • kartu je možné použiť na výbery hotovosti prostredníctvom bankomatov na Slovensku a v zahraničí (pozor na vysoké poplatky!) a taktiež aj na pobočkách bánk
 • bezhotovostné platby za tovar a služby na obchodných miestach prostredníctvom POS terminálov
 • dobíjanie kreditu na mobilnom telefóne a úhrada faktúr

visa electron kk UCBOkrem vyššie uvedených základných možností použitia, ktoré bežne poskytujú kreditné karty, Visa Electron z UCB poskytuje aj širokú škálu doplnkových služieb:

 • cestovné poistenie pri cestách do zahraničia na 30-60 dní, záleží od typu poistenia. Táto služba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka cestovného poistenia Unicredit bank a poisťovne Union
 • email / sms notifikácia bez poplatku
 • možnosť zmeniť si PIN kód prostredníctvom bankomatu
 • služba Online card ktorá poskytuje prehľad o vykonaných transakciách, histórii kartového účtu, vrátane posledného výpisu z kreditnej karty a komunikáciu s bankou (prijatá a odoslaná pošta)
 • poistenie schopnosti úver splácať
 • možnosť nastavenia automatickej splátky dlžnej sumy (100 % inkaso) za malý poplatok 0,50 € / mesiac

Základné parametre a poplatky

Názov poskytovateľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Názov produktu Visa Electron
Typ karty elektronická medzinárodná kreditná platobná karta
Platnosť 3 roky s možnosťou automatickej obnovy
Úverový rámec od 235 € – 1 000 €
Maximálny celkový denný limit do výšky disponibilného úverového rámca
Maximálny denný limit pre výbery hotovosti 25% úverového limitu denne
Bezúročné obdobie 45 dní
Bezúročné obdobie platí aj pre výbery v hotovosti? áno
Úroková sadzba 17,70 % p.a.
Minimálna splátka 5% z dlžnej sumy, minimálne však 9,96 €
Poplatky
Mesačný poplatok za hlavnú kartu 1,10 € / mesiac

Poznámka: Kartu získate bez poplatku, ak v danom mesiaci dosiahnete na kartovom účte objem bezhotovostných transakcií v minimálnej výške 159 €

Mesačný poplatok za dodatkovú kartu 0,50 €
Zmena úverového limitu na žiadosť klienta 4,98 €
Zmena limitu pre výber v hotovosti 4,98 €
Zriadenie 100 % inkasa dlžnej sumy 0,50 € / mesiac
Zrušenie hlavnej a/alebo dodatkovej karty 0,00 €
Blokácia karty 0,00 €
Zmena PIN cez bankomat 2,50 €
Znovuvytlačenie PIN kódu 5,00 €
Vydanie karty po strate, poškodení alebo krádeži 10,00 €
Príplatok za expresné vydanie karty do dvoch pracovných dní 25,00 €
Ročný príplatok za IAPA kartu

(členstvo v organizácii IAPA poskytuje zľavy na ubytovanie v približne 19 tisícoch hotelových sieťach ako je napríklad Sheraton, Hilton, Holiday Inn, a podobne), ďalej zľavy v známych autopožičovniach Avis a Hertz, zľavy za prenájom priestorov v obchodných business centrách spoločnosti Regus na celom svete a prepracovaný systém ochrany batožiny na letiskách.

56,43 €
Poplatky za výber hotovosti
Poplatok za výber hotovosti z bankomatov Unicredit v SR 1% z vyberanej sumy, minimálny poplatok je 1,99 €

Poplatok za výber hotovosti z bankomatov iných bánk na Slovensku

2% z vyberanej sumy, minimálne 4,98 €
Výber hotovosti z bankomatov bánk patriacich do UniCreditGroup v zahraničí 2% minimálne 4,98 €
Poplatok za výber z bankomatov ostatných bánk v zahraničí 2% minimálne 4,98 €
Výber hotovosti prostredníctvom služby cash advance na Slovensku a v zahraničí 2% z vybranej čiastky, minimálny poplatok za jeden výber je 9,96 €
Bezhotovostný prevod z kartového účtu na zvolený účet v SR 2,20 €
Sankcie
Sankčný úrok z omeškania +5,25 % p.a. (pripočíta sa k štandardnej úrokovej sadzbe)
1.upomienka o neuhradení dlžnej sumy 3,32 €
2. upomienka 16,60 €

Podmienky

Na vydanie kreditnej karty nie je potrebné mať založený účet v Unicredit bank. Žiadosť si môže podať dospelá osoba – občan SR alebo cudzí štátny príslušník s povolením na trvalý pobyt na území Slovenska. Na získanie kreditnej karty je potrebné zdokladovať minimálny čistý mesačný príjem vo výške 280 €.

Dokladovanie

 1. Ak je žiadateľom zamestnanec príjem je potrebné zdokladovať prostredníctvom potvrdenia o výške príjmu od zamestnávateľa + výpisy z bežného účtu (za posledné tri mesiace) ak si zamestnanec necháva zasielať výplatu na účet v konkurenčnej banke. Ak zamestnanec dostáva výplatu v hotovosti musí okrem vyššie uvedeného predložiť aj výplatné pásky a ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu za posledný rok
 2. Ak je žiadateľom podnikateľ – tak sa požaduje taktiež čistý mesačný príjem v min. výške 280 €, ktorý je potrebné zdokladovať prostredníctvom daňového priznania