Visa zlatá súkromná z ponuky Tatra banky je prestížna kreditná karta, ktorá sa poskytuje s vysokým úverovým limitom 3000 -15 000 € a s dlhým bezúročným obdobím 51 dní, počas ktorého môže jej držiteľ čerpať peniaze banky bez úroku.

Táto kreditka je vhodná najmä pre bonitných klientov, ktorí často cestujú, nakoľko si k nej môžete dohodnúť individuálne alebo rodinné cestovné poistenie s variantom A (s vyššou hodnotou poistného krytia) za výhodný poplatok (viď parametre produktu na konci článku). Držiteľ karty pri uzatvorení cestovného poistenia získa poistenie nasledovných rizík:

Typ poistenia

Variant A – hodnota poistného krytia

Poistenie liečebných nákladov

99 581,76 €

Úrazové poistenie

66 387,84 €

Poistenie batožiny

1 327,76 €

Poistenie zodpovednosti

na živote a zdraví

66 387,84 €

na veci

13 277,57 €

Právna pomoc

1 161,79 €

Súdna kaucia

1 659,70 €

Meškanie batožiny

165,97 €

Pri služobných alebo súkromných cestách do zahraničia môžete navyše zdarma využívať pohodlie VIP salónika Vienna Jet Lounge na letisku vo Schwechate. S kartou je možné rezervovať hotely, letenky či automobily v autopožičovniach. Samozrejmosťou sú bezhotovostné platby bez poplatku ako u obchodníkov tak aj na internete, ďalej výbery hotovosti z bankomatov, na pobočkách bánk a zmenární. Karta je vybavená bezhotovostnou technológiou, ktorá umožňuje realizovať platby do 20 € bez zadania PIN kódu či podpisovania bločkov.

Podmienky

tb visa goldVedenie bežného účtu v TB nie je podmienkou vydania karty. Žiadosť si môžu podať fyzické osoby vo veku od 18-65 rokov s trvalým pobytom na Slovensku, ktoré preukážu dostatočnú solventnosť. Ak je žiadateľom zamestnanec, tak je potrebné preukázať výšku príjmu za posledné tri mesiace formou potvrdenia o výške príjmu od zamestnávateľa. Fyzické osoby – podnikatelia musia preukázať oprávnenie na podnikanie na Slovensku za posledné dva roky a potvrdenie o príjme z podnikateľskej činnosti za posledné zdaňovacie obdobie, ktoré musí byť potvrdené príslušnými inštitúciami.

Podmienkou pre vydanie dodatkovej karty je vek držiteľa dodatkovej karty minimálne 15 rokov a súhlas držiteľa hlavnej karty s výškou úverového rámca pre dodatkovú kartu.

Parametre produktu

Názov banky Tatra banka, a.s.
Názov produktu Visa zlatá súkromná Tatra banka
Typ kreditná karta VISA
Povinnosť viesť bežný účet v TB? nie
Úverový rámec min.: 3 000 €max.: 15 000 €
Maximálny denný limit Do výšky schváleného úverového limitu
Max. limit pre výbery hotovosti 3 000 € / týždeň
Bezúročné obdobie 51 dní
Bezúročné obdobie platí aj pre výbery hotovosti áno
Bezkontaktná platba áno
Úroková sadzba 13,9 % p. a.
Minimálna mesačná splátka 5% z dlžnej sumy, minimálne 15 €
Poplatky
Mesačný poplatok za hlavnú kartu 8 € / mesiacPoznámka: možnosť získať zľavu z poplatku po splnené podmienok programu odmeňovania50 % zľavu z poplatku (kartu za 4 EUR mesačne) získate ak v danom mesiaci zaplatíte kartou v hodnote aspoň 500 €

100 % zľavu z poplatku – kartu za 0 € / mesačne získate ak objem transakcií kartou v danom mesiaci dosiahne min. 1000 €

Poplatok za dodatkovú kartu 1,50 € mesačne
Znovuvydanie karty 10,00 €
Urgentné vydanie karty 30,00 €
Poplatok za zmenu limitu alebo zmenu celkového úverového rámca 5,00 €
Zmena PIN-u cez bankomat 5,00 €
Doručenie karty/PIN kódu kuriérom skutočné náklady
Poplatok za výber z bankomatov Tatra banky 5,00 €
Poplatok za výber z bankomatov ostatných bánk v rámci SR a v zahraničí 15,00 €
Úrok z omeškania 5,50 % p.a.
Upomienky odoslaná cez sms:1,00 €odoslaná písomne: 15 €výzva na uhradenie dlžnej sumy: 30 €
Poistenie
Ročné individuálne poistenie 43,15 €
Ročné rodinné poistenie 86,30 €