Máte istý peňažný obnos, ktorý neplánujete najbližších niekoľko dní až mesiacov minúť? Jednu z možností, ako bezpečne uložiť svoje voľné finančné prostriedky ponúka aj Sberbank Slovensko prostredníctvom vkladových účtov s výpovednou lehotou.

Na rozdiel od väčšiny tradičných bánk na tuzemskom trhu, ktoré majú v produktovom portfóliu najmä sporiace účty bez viazanosti, Sberbank má v ponuke iba produkty s výpovednou lehotou (7 alebo 14 dní, 32 dní alebo 3 mesiace).

Znamená to toľko, že pred plánovaným výberom musíte banke oznámiť presnú sumu a dátum plánovaného výberu a to minimálne dohodnutý počet dní/mesiacov vopred. Výpovedná lehota musí byť dodržaná, v opačnom prípade budete platiť poplatok za jej nedodržanie (viď tabuľka nižšie).sberbank_logo2

Výhodou je možnosť finančné prostriedky kedykoľvek privkladať v akejkoľvek výške a to buď vkladom v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom. Pri všetkých viazanostiach je zriadenie a vedenie vkladového účtu bez poplatkov.

Parametre

Názov banky Sberbank Slovensko a.s.
Názov produktu Vkladové účty s výpovednou lehotou
Povinnosť viesť v banke bežný účet nie
Kapitalizácia úrokov áno
Výpovedná lehota 7-14 dní 32 dní 3 mesiace
Úroková sadzba pre osobné účty v EUR 0,10 % p.a. 1,50 % p.a. 1,30 % p.a.
Garantovaná úroková sadzba? nie áno, do 30.09.2014. áno, do 31.12.2014.

(po tomto období sa pravidelne polročne stanoví úroková sadzba s fixáciou na 6 mesiacov )

Minimálny vklad 330,00 € 330,00 € 1 000,00 €
Lehota na výber   začína plynúť nasledujúci deň po skončení výpovednej lehoty a trvá 7 kalendárnych dní. Po uplynutí tejto lehoty bude vklad opäť predĺžený a viazaný na ďalších 32 dní. Vypovedať sa dá celý vklad alebo iba časť začína plynúť nasledujúci deň po skončení výpovednej lehoty a trvá 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty bude vklad opäť viazaný VL 3 mesiace. Vypovedať možno celý vklad alebo len jeho časť
Poplatky  
Zriadenie 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Vedenie 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zrušenie 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Poplatok za transakciu a výpis 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Poplatok za nedodržanie zmluvne dohodnutej výpovednej lehoty predčasný výber nie je možný 0,50 % z vyberanej sumy 0,50 % z vyberanej sumy