Malé a stredné firmy v Európe sa môžu zapojiť do programu pre poskytovanie mikroúverov, vďaka ktorému môžu získať na financovanie prevádzkových alebo investičných nákladov až 25 000 EUR.

Európsky nástroj mikrofinancovania Progress ktorý zriadila EÚ a ktorý je podporovaný Európskym investičným fondom (EIF) tak dáva nádej aj firmám, ktorý by na štandardný podnikateľský úver nemali nárok. Typicky sa jedná napríklad o startupy, ktorých zakladateľmi sú mladí ľudia bez veľkých úspor. Mikroúvery najviac využívajú podnikatelia z Poľska, Rumunska, Bulharska a Belgicka, ktorí najčastejšie podnikajú v oblasti obchodu a poľnohospodárstva.

Aj keď v rámci EÚ mikroúvery fungujú už dlhší čas, na Slovensku ich zatiaľ podnikatelia nevyužívali z jedného prostého dôvodu: doposiaľ neexistoval žiaden finančný dom, ktorý by na mikroúverovaní malých firiem s EIF spolupracoval. Našťastie nedávno sa podarilo OTP banke podpísať zmluvu s Európskym investičným fondom na podporu mikropodnikov a mladých podnikateľov na Slovensku. OTP banka tak bude vôbec prvou bankou na Slovensku, ktorá malým podnikateľom prináša možnosť získať zaujímavý podnikateľský úver s výhodnými podmienkami úročenia, splatnosti aj zabezpečenia v rámcu programu Progress.

Až desať miliónov EUR pre malých podnikateľov

euro a ecbNa základe podpísanej zmluvy OTP banka plánuje poskytnúť živnostníkom a drobným eseročkám do 9 zamestnancov (vrátane) celkovú sumu až 10 miliónov EUR, čo by malo pomôcť k získaniu finančných prostriedkov pre približne 600 miestnych podnikov a živnostníkov. Banka chce zamerať svoju podporu najmä na podnikateľov, ktorí nemajú prístup k tradičným bankovým biznis úverom, vrátane mladých podnikateľov. Za týmto účelom bol vytvorený nový produkt – otp EÚ mikro úver.

Prístup k financiám bude jednoduchší vďaka záruke EÚ

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že vďaka podpore Európskeho investičného fondu bude získanie OTP EÚ mikro úveru náročnejšie a zložitejšie. Opak je však pravdou. Vďaka záruke EÚ získa živnostník či malá firma finančné prostriedky oveľa ľahšie, bez zabezpečenia majetkom či ručenia treťou osobou a to všetko s nižšou úrokovou sadzbou ako v prípade „klasických bankových biznis úverov“. Jeden subjekt môže požiadať maximálne o 25 000 €.

Na prevádzku aj na investície

Finančné prostriedky je možné použiť na financovanie prevádzkových nákladov (zaplatenie faktúr za tovar, materiál služby). Pri prevádzkových úverov môžu klienti využiť splatnosť až 3 roky, čím získajú dostatočný strednodobý prevádzkový kapitál. EÚ mikroúver slúži aj na financovanie investičných potrieb, v tomto prípade možno využiť predĺženú splatnosť až šesť rokov, prípadne aj odklad splátok istiny o 3 mesiace.

Podmienky pre poskytnutie otp EÚ mikro úveru

  • určený pre živnostníkov a podnikateľov so sídlom v SR s ročným objemom tržieb menej ako 1 mil. EUR
  • firma zamestnáva najviac 9 zamestnancov
  • žiadne záväzky po splatnosti voči finančným a štátnym inštitúciám
  • proti firme nie sú vedené žiadne súdne spory, a nepodnikáte v zakázaných odvetviach (hazard, tabakový priemysel a pod.)
  • minimálne jedno ročná aktívna podnikateľská história
  • firma musí splniť jednoduché bankové kritéria a minimálnu kredibilitu

K žiadosti o EÚ mikroúver je potrebné doložiť finančné výkazy za posledné účtovné obdobie (v prípade, že firma vedie podvojné účtovníctvo). Firma s jednoduchým účtovníctvom predkladá finančné výkazy za posledné dve účtovné obdobia. Okrem toho bude od Vás banka požadovať vyplnenie jedného krátkeho dotazníka (v rozsahu A4) za účelom vypracovania predbežnej úverovej ponuky.