Živnostníci si za roky podnikania na Slovensku už stihli zvyknúť, že povinné odvody sa neustále zvyšujú. A tak nie je žiadnym prekvapením zvýšenie minimálnych odvodov poistného na sociálne poistenie pre SZČO. To sa od januára 2015 zvýši o 3,15 € na sumu 136,57 eur.

Do konca roka 2014 predstavuje minimálne poistné na sociálne poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby sumu 133,42 € mesačne. Úprava výšky minimálneho poistného je následkom zmeny výšky minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie.

odvody a dane 2015Zmena sa týka tých SZČO a živnostníkov, ktorí si od 1. júla 2014, resp. od 1. októbra 2014 (alebo po týchto dátumoch) odvádzajú poistné z min. vymeriavacieho základu, teda zo sumy 402,50 €. Od začiatku nového roka sa výška minimálneho vymeriavacieho základu zvyšuje o necelých 10 EUR na sumu 412 EUR.

Od januára 2015 budú na účet Sociálnej poisťovne viac posielať aj tie samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré si od začiatku júla 2014, respektíve od začiatku októbra 2014 (alebo po týchto dátumoch) platia poistné z maximálneho vymeriavacieho základu (teda zo sumy 4025 €). Výška maximálneho vymeriavacieho základu totižto tiež nezostala bez zmeny: pre rok 2015 bola stanovená na 4120 €. Pri max. výške vymeriavacieho základu sa suma odvádzaná do Sociálnej poisťovne zvyšuje na 1365,78 € mesačne (do konca roka 2014 platí 1334,28 €).