Číslo účtu vo formáte IBAN používame už 6 rokov
by Redakcia — 2 min read

Číslo účtu vo formáte IBAN používame už 6 rokov

S účinnosťou od prvého februára 2016 nastala v oblasti bankových platieb významná zmena: prestalo platiť klasické číslo bankového účtu, ako sme ho dovtedy poznali. Všetky platby, trvalé príkazy a inkasá sa začali zadávať vo formáte IBAN (International Bank Account Number). Namiesto desaťmiestneho...

You’ve successfully subscribed to Finanza.sk
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
0 Výsledky vyhľadávania